"Bir kadın bir erkeğe neden haram olsun; ikisi de insandır?" diyen birine ne diyebiliriz? Bu konuda Külliyat'ta bir cevap var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risalelerde geçen bir tespit ışığında konuyu değerlendirelim. Şöyle ki:

"Bir hükmün hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır. Hikmet ve maslahat ise, tercihe sebeptir; icaba, icada medar değildir. İllet ise, vücuduna medardır. Meselâ seferde namaz kasredilir, iki rekât kılınır. Şu ruhsat-ı şer'iyenin illeti seferdir, hikmeti ise meşakkattir. Sefer bulunsa, meşakkat hiç olmasa da namaz kasredilir. Çünkü illet var. Fakat sefer bulunmasa, yüz meşakkat bulunsa, namazın kasredilmesine illet olamaz."

"İşte, şu hakikatin aksine olarak, şu zamanın nazarı ise, maslahat ve hikmeti illet yerine ikame edip ona göre hükmediyor. Elbette böyle içtihad arziyedir, semâvî değildir."(1)

Üstad Hazretlerinin yukarıda ifade ettiği gibi, bir hükmün hikmeti ayrı, illeti ayrıdır. Hükmü geçerli kılan hikmet değil, illetdir. Hükmün illeti, yani varlık sebebi ise Allah ve Resulü'nün (asm) emridir. Hikmet olmasa da emir hükmü devam ettirir. Hikmet sadece o emrin süsü ya da dünyevi meyveleri hükmündedir. Bu süs ve meyveler olmasa da hüküm yine de bakidir.

İşte bütün farz ve sünnetlerin illeti, yani hakiki varlık sebebi emr-i İlahi ve Nebevidir. Bir kadının nikahsız bir şekilde bir erkeğe haram olmasının asıl illeti, yani asıl sebebi Allah’ın insanları tecrübe ve imtihan etmesidir. "Bakalım kullarım içinde benim emirlerime en güzel kim itaat edecek." diyerek, bazı şeyleri insanlara yasaklamış. Allah bu yasağa alamet olması için bazı hikmet ve zararlar takmıştır.

Mesela, içki insanın hem sağlığını hem de aile hayatını zehirleyen bir hastalıktır. Zina, neslin karışmasına ve toplumsal ahlakın yok olmasına sebep olan sari bir illettir. Gayrimeşru ilişkilerin zararları saymakla bitmez. Göze çarpan en büyük zararı da aile hayatını bitirmesi ve neslin bozuk ve karmaşık olmasına sebebiyet vermesidir. Dünyanın hiçbir yerinde zina meşru sayılmamaktadır.

Hem kaldı ki, İslam, kadın ile erkek arasındaki ilişkiyi mutlak bir surette yasaklamıyor. "Helal dairesi keyfinize kafidir." diyerek, o ihtiyacı helal dairede görmemizi istiyor. Hatta bazı arızalardan dolayı çok evliliğe de müsaade ediyor. Hâl böyle iken, haram olan zina yolunu seçmek ateşe davetiye çıkartmak demektir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...