Block title
Block content

"Bir kısım hâdiseler var ki, zâhiri çirkin, müşevveştir. Fakat o zahirî perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var." Buna göre, her sıkıntılı, karışık ve müşevveş hadisede mutlaka bir hayır ve güzellik aramak gerekiyor mu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu iki cümle bir önceki güzellik sınıflandırmasının bir açıklaması hükmündedir:

“Evet, kâinattaki her şey, her hâdise, ya bizzat güzeldir, ona hüsn-ü bizzat denilir; veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsn-ü bilgayr denilir.”

Bizzat, yani zatında güzel olan şeyleri herkes güzel görür, ama zatında çirkin görünmekle birlikte neticeleri itibariyle güzel olan şeylerdeki güzelliği herkes göremeyebilir. Meselâ, sıhhat bizzat güzeldir, hastalıklar ise günahlara kefaret olması, insanın manevî derecesini artırması gibi neticeleri cihetiyle güzeldir.

Aynı şekilde, bahar bizzat güzel, kış ise neticeleri itibariyle, gündüz bizzat, güzel gece ise neticeleri itibariyle, gül bizzat güzel, gübre ise neticeleri itibariyle güzeldir. Örnekler artırılabilir...

“Bir kısım” ifadesi, kâinattaki varlıklarda büyük çoğunluğun bizzat güzel olduğunu ve bunun herkesçe bilinip  takdir edildiğini, az bir kısmın ise görünürde çirkin olmakla birlikte neticeleri yönünden yine güzel olduğunu ders vermek için kullanılmıştır. 

“Hattâ şeytanın dahi, manevî terakkiyat-ı beşeriyenin zenbereği olan müsabakaya ve mücahedeye sebeb olduğundan, o nev'in icadı dahi hayırdır, o cihette güzeldir. Hem hattâ kâfir, küfür ile bütün kâinatın hukukuna bir tecavüz ve şerefini tahkir ettiğinden, ona Cehennem azabı vermek güzeldir.” (Şuâlar, İkinci Şua)
 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...