"Bir kısmı, safi ehl-i diyanet ve ehl-i ilimdir ki, bazı ehadisi görmüşler; şu zamanda ehl-i takva ve salahati teşvik ve terğib için öyle mebhaslar açıyorlar. Bu kısma karşı sözümüz yok. Zaten onlar azdırlar; çabuk da intibaha gelir..." İzah eder misiniz?

Soru Detayı

- Bu grubun uyanma olasılığı yüksek olduğundan Üstad muhalefet etmiyor, doğru mu?
- Bir de teşvik tarzında da olsa, sahabeye üstünlük taslamak haddi aşmak olur değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her ne niyetle olursa olsun, sahabeye üstünlük davasında bulunmak hem haddi aşmaktır hem de dini açıdan çok tehlikelidir. Çünkü sahabe dinin ana sütunudur, hamele-i şeriattır. Bu sütun sarsılırsa din de sarsılmış olur. İmanı zayıf insanlar mehazı kudsî görmek isterler, şayet kaynak itibarsızlaştırılırsa, avam insanlar dinden şüphe etmeye başlarlar. Bu yüzden sahabeye dil uzatmak dine dil uzatmak demektir.

"Zaten onlar azdırlar; çabuk da intibaha gelirler." cümlesi ile Üstadımız, onların bu durumunu tasvib etmiyor, sadece çok büyük bir tehlike arz etmediklerini ifade ediyor. Şayet intibaha gelmeyecek bir vaziyetleri olsa idi, Üstadımız tepkisini açıkça ifade ederdi...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...