Block title
Block content

"Bir kitabın herbir harfi, kendi nefsini bir harf kadar gösterip ve kendi vücuduna tek bir suretle delâlet ediyor ve kendi kâtibini on kelime ile tarif eder ve çok cihetlerle gösterir." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâinat kitabında bir harfin kendini bir harf kadar göstermesi, onun ismini ve ne görev yaptığını bilmemiz demektir. O mahlukun kimyevî yapısına, yaptığı görevlere, onda tecelli eden İlâhî isimlere nazar ettiğimizde,  ifade ettiği mânalar hem artar, hem derinlik kazanır. Kâinat kitabıyla ilgili bütün araştırmalar ve yazılan bütün kitaplar ondaki kelime yahut harflerin geniş açıklamalarıdır. Bunlar ise esmâ-i İlâhiyeye dayanırlar.

Meselâ, “göz” dendiği zaman hemen aklımıza gelen mana onun görme aleti olduğudur. Bu mana, gözün “bir harf kadar” yani özet bir mânasıdır. O İlahi esere esma-ı İlahiye noktasında baktığımızda mânalar küllileşir. Görmeye vesile olmasıyla Basir ismini, şekliyle Musavvir ismini, güzelliğiyle Müzeyyin ismini, faydalarıyla Alîm, Hakîm, Kerîm gibi pek çok esmayı ders verir. “Nakkâş-ı Ezelî’nin esmâsını bir kaside kadar tarif eder.”

Bilindiği gibi, kasideler genellikle padişahları medih ve sena için yazılmış manzum eserlerdir. Bu kâinat kitabındaki her varlık da nizam ve intizamıyla ve taşıdığı nice hikmet ve mânalarla Cenab-ı Hakk’ın esmasının güzelliklerini gösterir ve o esmânın kemaline ayine olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Makam, Beşinci Lem'a | Yazar: Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.) | Okunma Sayısı: 1429 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...