Bir kitapta Bediuzzaman'ın tarih bilgisinden bahsediliyor. İslam'a göre tarih ilim sayılıyor mu? Tarih ilmini öğrensem sevap kazanır mıyım?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlimler, maksat ve vasıta olmak üzere iki sınıftır. Maksat ilimlerin sağlıklı bir şekilde anlaşılması, vasıta ilimler sayesindedir. Bu yüzden maksat ilimlere ulaşmakta, vasıta ilimler bir basamak ve kilometre taşları hükmündedir. Mantık, tarih, dil, cebir, matematik gibi ilimler bu maksat ilimlere gitmede önemli araçlardır. Bu sebeple İslam ilimleri içinde bu gibi vasıta ilimler önemli bir yer tutar.

Tarih ilmi, İslami ilimler içinde "siyer" ilmi olarak geçer ki, alim olmanın en önemli şartlarından birisi de bu ilme vukufiyettir. Yani siyer ilmi olmadan ayet ve hadislere yorum getirmek, hem zordur hem de eksik kalır. Tarih ilmi, hadis ve tefsir ilmi açısından önemli bir alet ilimdir. Bu sebeple siyer ve tarih öğrenmek hadis ve tefsir ilmi öğrenmek gibi hem sevaplı hem de gereklidir.

Mesela, İslam tarihinde olayların kronolojisi ayetlerin anlaşılmasında önemli bir usuldür. Âyetlerin iniş sırası ve sebepleri hep bu ilimle bağlantılı olarak kendini göstermektedir. İlimdeki sevap, niyetimize bağlı olarak kendini gösterir. Daha doğrusu her şey için geçerli olan durum, ilim için de geçerlidir.

Namazı ibadet yapan veya ibadet olmaktan çıkaran niyettir. Âdetimizi ibadete çeviren niyetimizdir. İlimlerle uğraşmayı da bu çerçevede değerlendirebiliriz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...