Block title
Block content

"Bir köy muhtarsız olmaz." hakikatini anlatınca bazıları muğalata yaparak "koalisyon da var" diyor, nasıl izah edersiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Öncelikle şunu ifade edelim temsil, teşbih, metafor, analoji gibi edebi sanatlar, soyut bir anlamı akla yaklaştırmak ve iyi anlaşılmasını sağlamak amaçlı kullanılan birer araçtırlar. Bu araçların her noktasını her konusunu her hususunu hakikate tatbik etmek ahmaklık olur.

Mesela, "Aslan gibi adam." denildiğinde, aslan benzetmesi ile bu adamın güçlü ve cesur olduğuna vurgu yapılır. Birisi kalkıp "Ama aslan hayvandır, canidir, yırtıcıdır, hatta bazen öz yavrusunu yemekten bile çekinmez." diyerek bu benzetme sanatına itiraz edemez. Çünkü benzetme sanatında asıl amaç bir noktanın vurgulanmasıdır, birebir bir mukayese yapmak değildir.

Vali ve başkan örnekleri bir temsil bir teşbihtir, birebir mukayese edilemez. Koalisyon kavramı temsilin asıl anlatılmak istenen noktası değil istenilmeyen diğer noktalarından birisidir; aslan örneğinde olduğu gibi. Öyle ise koalisyon öne sürülerek temsile itiraz etmek yersiz ve bönlüktür.

Hem koalisyon insanların acizliğinden ve yardımlaşmaya muhtaç olmasından gelen bir durumdur. Oysa Allah sonsuz kudret sahibi olduğu için, aciz de değildir yardıma muhtaç da değildir. O tedbir ve idaresinde tek ve yektadır, asla bir muine bir yardımcıya muhtaç değildir. Aciz olan sonsuz güç sahibi olamaz, sonsuz güç sahibi olan da aciz olamaz. Bu kesin önerme eşliğinde vali ve başkan örneğine bakmak gerekir.

Bir yerde mükemmel bir idare ve ahenk varsa ve bunun emareleri her yerde görülüyor ise, o yerin mükemmel bir idareci tarafından yönetildiğine işaret eder. Teşbihin asıl noktası ve ana teması bu ilgi ve ilişkidir. Yoksa valinin yardımcısı başkanın ortağı konuları değildir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Haşir Bahsi | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 972 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

Nurun fedaisi
Birde biz kâinatın bir yaratıcısı var deyince o Zeus olamaz mı?.. diyorlar.. Onlara "Neden Allah?" olduğunu nasıl açıklayabiliriz?.. Cevap verirseniz sevinirim.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
kulcoşkun
Koalisyonun başında da bir tane başbakan var
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Çünkü Allah kendine bu isimler hitap edilmesini istiyor. Her şeye hükmeden bir İlah kendisi hakkında doğru ve güvenilir bir bilgi vermekten aciz değildir. Bu yüzden kitaplar ve peygamberler göndererek insanların kendisi hakkında nasıl düşünüleceğini nasıl hitap edileceğini bildiriyor. Zeus ismini kim demiş kaynağı ve güvenirliği nedir. Putperest olan Yunan mitolojisinde ki bir Tanrı ismini Allah'a izafe etmek ancak ahmaklıkla izah edilebilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Herhalde sorumu yanlış anladınız.. ateistler diyor ki Neden Allah?.. Yani herkes kendine bir tanrı edinmiş.. Bir ilah var.. o ilah neden Allah?.. O ilah Zeus da, Yehova da, Vişu da olmaz mı?.. Buna cevap verirseniz sevinirim..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İslam dininin Allah tarifi ile diğerleri bir birine uymuyor. Mesela Hristiyanlar Allah'a oğul isnat ederlerken, Yahudiler melekleri haşa Onun kızı sayıyorlar. Semavi dinler böyle sapıtırsa diğer dinlerin İlah telakkisi Kur'an'ın Allah telakkisine hiç uymaz. Allah İslami bir isimdir buna inanan Müslüman olur inkar eden kafir olur. Kimseye bir dayatma söz konusu değildir. Kur'an Allah'ı en güzel sıfat ve isimleri ile tarif ediyor bu tarife aykırı olan bütün düşünceleri de küfür sayıyor. Bir Müslüman olarak kalkıp haşa Allah'a zeus diyemem. Çünkü zeus ve diğerleri mitolojik tanrılardır ve Kur'ani değiller. Mesela suyun bir gerçekliği var her dilde suya farklı bir isim verilmesi suyun bu gerçekliğine zarar vermez. Su özellikleri ve bileşenleri ile subjektif bir varlıktır. Allah'ın da subjektif bir gerçekliği var ama bu gerçekliği en güzel kim tarif ediyor ona bakmak gerekiyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Cevabınız için Allah razı olsun.. ama bazıları tek tanrıya inanıyor.. Ama o tanrı Allah değil.. Meselâ; şamanizm, tengricilik gibi inanışlara inanıyor.. O da tanrı için Tengri diyor.. ve bu Tengri'nin Türklerin has ve özel bir tanrısı olduğunu söylüyorlar.. Aynı zamanda Allah hakkında da -Hâşâ- Arabın tanrısı diyecek kadar eblehçe davranıyorlar.. Tengri inancı da mı aynı şekilde düşüneceğiz?.. Onlar da bunu hak tanrı görüyor.. Bu konuyu da aydınlatır mısınız?.. Zeus örneğine verdiğiniz cevap gibi Tengri soruma da cevap verir misiniz?.. Cevap verirseniz sevinirim.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Cevapta verdiğimiz ölçü bütün Tanrı inançları için geçerlidir. Hepsine ayrı ayrı cevap yazmak israf-ı kelam olur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Cevabınız için Allah razı olsun.. kelâm israfı yapmayın, tabi.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek

FEDAİ kardeşimize; Önce KAVRAMLAR ve İSİMLER üzerinden gidelim sonra Her Milletin TANRISI tanımına el atalım..
...ALLAH = El ilah= Mutlak İlah,Mutlak Tanrı anlamına gelen ve ÖZEL isimdir. Arapça İLAH kelimesinin karşılığı Türkçemizde TANRI olarak karşılığını bulmaktadır.
...ŞAMAN inancı olarak anlatılan İNANÇ anlayışında TENGRİ deyince GÖKTENGRİ - KÖKTENGRİ kast edilmiş olurdu. Yani GÖKTANRI . Görüldüğü gibi Bir Özel isim haline getirilmiştir ....
....Arapların İlahı ALLAH , biz Türklerin ise GÖKTANRI yaklaşımı 90 yıl önce vaaz edilen ve Milletimizi Türk KAVİMİNİN ESKİ inancına götürmek isteyenlerin projesi idi. Tabi tutmadı ama KALINTILARI kaldı...
....KUR'ANIMIZIN tebliği EVRENSEL olup muhataplık tüm İNSANLAR ile Ruhani varlıkları da kapsar. İSLAMIN ve Onun tebliğcisi ; RESULULLAH EFENDİMİZİN sav ve KUR'ANIMIZIN tebliğini kısır ifadeler ile sadece bir DİN olarak tanımlamak ve ÇERÇEVEYİ böyle çizmek GENİŞİ daraltmak olur...İSLAM GERÇEĞİN TA KENDİSİDİR. O her şeydir. VARLIĞIN ve YOKLUĞUN AMACINI her yönüyle İZAH EDEN bir HAKİKATTİR.. Bu öyle bir HAKİKATTİR Kİ BU gerçek bize tebliğ edilmemiş olsaydı NE IŞıĞIN,NE DE KARANLIĞIN,NE Sıcağın ne de soğun 
vs..vs... kısacası VARLIK aleminin tam anlamıyla hiç bir şekilde İDRAK EDİLMESİ mümkün olmazdı ..Yüce ALLAHI sadece ARAPLARA has kılmaya çalışmak KUR'ANIN EVRENSEL tebliğini PAGAN ( putperest veya çok tanrılı inançlar) İNANCININ bayağı seviyesine indirgemeye çalışmak olur.
... Öyle bir İNANÇ sistemi gösterin ki Neredeyse 30 veya 40 Milyar IŞIK YILI genişliğinde ki FİZİKİ Alemi kendisi ile tam anlamıyla bütünleşerek izah etsin. KUR'ANIN haricinde SEMAVİ KİTAPLAR olan TEVRAT VE İNCİLDE belki başlangıçta var olsa da şu anda ki halleri ile , bu özellikler mevcut değildir...YÜCE ALLAH KUR'anı Son ELÇİSİNİN lisanı ÜZERİNDEN TEBLİĞ ETMİŞTİR.Bu LİSANDA DA kendisini en üstün en YÜCE şekilde tanımlayan ; EL-İLAH yani ALLAH isim kelimesini kullanarak tanıtmıştır. Yani BİZ ALLAH dediğimiz zaman (KADİM ARAPÇA daki haliyle) YÜCE YARATICIMIZIN tüm vasıf ve SIFATLARINI karşılayacak bir tanım İLE ONA Hitap etmiş olmaktayız.. Bu isim ile YÜCE YARATICIMIZA hitap edilmesini yine kendisi İSTEMİŞTİR. ... Tanımadığımız bir ZAT ile karşılaşsak ve O ZAT benim adım KEREM dese BİZ DE kalkıp O ZATA hayır biz sana KERİM diyeceğiz desek ne kadar KABALIK VE MÜNASEBETSİZLİK ETMİŞ OLURSAK , Yüce ALLAH'A DA Onun istemediği bir HİTAP ile Hitap etmeye kalkarsak işte ÖYLESİNE bir TERBİYESİZLİK etmiş oluruz. Sultanlar SULTANI banim MAKAMIM budur ve bana böyle hitap edeceksiniz diyecek ama YARATTIĞI İNSANLAR ona başka ca bir isimle HİTAP EDECEK..Böyle bir MÜNASEBETSİZLİĞİ ancak CEZALANDILMAKTAN zevk alan ŞİZOFREN akıllar düşünebilir.
...Şayet YÜCE ALLAH Kur'anı VE Son Elçisini farzı muhal ;HİNT Kavminin LİSANI üzerinden göndermeyi seçmiş olsaydı ; Şüphesiz O Lisan içinde KENDİ ZATI ULUHİYYETİNİ noksansız tarif edecek bir İSİM veya KELİME ile KENDİSİNE Hitap edilmesini isteyecekti. AMA ZAT-I AKDES ; ARAPÇAYI ve ARAP KAVMİNİ seçmiştir. Ve kendisine de bu LİSAN üzerinden HİTAP edilmesini emretmiştir. EMRETTİĞİ ;NAMAZA,ORUCA,ZEKATA, ve diğer İLAHİ Hükümlere itiraz hakkımız nasıl yoksa , BUNA DA olamaz.
.... Demogoji yaparak kendi KAVMİYET-TANRILI düşüncelerini haklı göstermeye çalışanlar, Bunda ISRAR edenler İSLAMI,KUR'ANI ve Resulullah Efendimizin sav. MAHİYETİNİ idrak edememiş, İNANÇ ve İman fukarası zavallılardır. Bu inatlarıda onların AKİBETLERİNİ hiç te iyiye götürmez. Sanırım Yeterince ANLATABİLMİŞİMDİR. Hayırlara vesile olur inşallah.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
oğuzhangözüpek kardeş.. bilgi verdiğiniz için Allah razı olsun.. Teşekkürler..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...