Block title
Block content

"Bir küll ne şeye muhtaç ise, cüzü de o şeye muhtaçtır. Meselâ: Bir şecerenin meydana gelmesi için ne lâzım ise, bir semerenin vücuduna da lâzımdır." cümlesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mesela; elma ağacı külldür, elma ise bu ağacın bir cüzüdür. Elma ağacının hayata mazhar olması ve yeşermesi için bütün kainatın bir fabrika gibi işlemesi ve hareket etmesi gerekir. 

Mesela; ağacın yeşermesi için hava lazım, su lazım, toprak lazım, güneş lazım, elementler lazım, kainatın komple bir kurgu içinde olması lazım vs. Zira kainat bölünmez ve parçalanmaz bir bütün gibidir, her şeyi her şeyle alakadar ve münasebet içindedir. Kainatın bir parçası çalışmasa burada ağaç hayat bulamaz. Demek ağacın hayatlanması ve yeşermesi, bütün kainat çarklarının işletilmesi ile mümkündür.

Ağaçtan hasıl olan elma ise; yine ağaç gibi bir külliyete sahiptir. Zira elma, ağacın küçültülmüş bir modeli, onun bütün özelliklerine sahip bir prototipidir. Ağaçta ne varsa elmada da aynısı vardır. Zaten elmanın içindeki çekirdeğin, ağacın genetik bir haritası olduğunu bugün fen ilimleri de tespit etmiştir. Ayrıca hayatın her ikisinde de bulunması bu levazımatı gerektiriyor. Zira bir hayatın teşekkül etmesi, bütün kainatın çarklarının işlemesi ile mümkündür. Öyle ise ağaç için nasıl kainat gerekiyor ise, ağaçtan olma elma için de aynı kainat gerekiyor. 

Allah kainattaki bütün sanat ve eserlerine öyle bir imza ve mühür atmış ki; bir sinek ile kainat arasında sanat noktasından hiçbir fark yoktur. Öyle ise elma kiminse, kainat da ancak O'nun olabilir önermesi, insanı tevhide mecbur ediyor. Kör olası maddeci felsefe bunu bir görebilse.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...