"Bir mâsum, rızası olmadan, bütün insana da feda edilmez -kendi ihtiyarıyla, kendi rızasıyla- kendini feda etse, o fedakârlık bir şehadettir ki, o başka meseledir." İzah eder misiniz?

Soru Detayı

Maide/32'de: "kim bir adamı öldürmeyen veya yeryüzünde fesat töretmeyen bir şahsı öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüştür." buyuruluyor.
Ustad ise: "Hem bir masum, kendi rızasıyla, bütün insana da feda edilmez. Kendi ihtiyarı ike, kendi rızasıyla kendini feda etse, o fedakarlık bir şehadettir, ki, o, başka meseledir." böyle bir mana vermiştir.
- Aradakı münasebeti izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“İşte bundan dolayı İsrâiloğulları’na şöyle yazmıştık: 'Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.' Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler.” (Maide, 5/32)

"...Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez..." (Enam, 6/164)

"...Yani, bu iki âyet, bu esası ders veriyor ki: 'Bir adamın cinayetiyle başkalar mesul olmaz. Hem bir mâsum, rızası olmadan, bütün insana da feda edilmez-kendi ihtiyarıyla, kendi rızasıyla kendini feda etse, o fedakârlık bir şehadettir ki, o başka meseledir.' diye, hakikî adalet-i beşeriyeyi tesis ediyor. Bunun tafsilâtını da Risale-i Nur'a havale ediyorum."(1)

A aşiretinden birisi bir suç işlese ve bu suç yüzünden bütün aşiret cezalandırılsa, bu katmerli bir zulüm olur. Aynı zamanda ayetin ifade ettiği "suçun şahsiliği" esasına da aykırı hareket edilmiş olur.

Faraza bir aşiretin kaderi bir adamın hayatına bağlı olsa, o adam kendi hayatını kendi isteği ile feda etmedikten sonra, aşiretin selameti adına o adam zorla feda edilemez, edilse zulümdür; çünkü ayette bir insanın hayatı bütün insanların hayatı ile eşit bir şekilde görülmektedir. Yani bir insanın hayatı bütün insanların hayatı ile müsavidir. O zaman insana rakam olarak değil, insan olarak bakmak gerekiyor.

"...Siyaset-i beşeriyenin en esaslı bir kanun-u esasîsi olan, 'Selâmet-i millet için fertler feda edilir. Cemaatin selâmeti için eşhas kurban edilir. Vatan için her şey feda edilir.' diye, bütün nev-i beşerdeki şimdiye kadar dehşetli cinayetler bu kanunun su-i istimalinden neş'et ettiğini kat'iyen bildim."(2)

Siyaset insana rakam olarak bakıyor; bu durumda az, çok için feda edilebilir; ama Kur’an insana rakam olarak değil, insan olarak bakıyor ve bir insanın hayatı bütün insanlığın hayatı ile eşit görülüyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

- ADALET.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 74. Mektup.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...