Bir Mektup'ta açıkça "Der tarık-ı aczmendi..." deniyor ve basamakları sayılıyor. Bu ifade bir manevi terakki sistemi için mi yoksa bir tarikat sistemi için mi kullanılmıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aczmendi tariki", Risale-i Nur mesleğinin dört hatveden oluştuğunu ve dört esas üzerine gittiğini gösteren özel bir terimdir. Yoksa bu ifade tarikat ya da tasavvufa ait bir disiplin değildir. Yani Risale-i Nur mesleği ile tarikat arasında ciddi bir fark vardır ve Nur mesleği tarikat değildir. Tarikat, -haşa- menfi olduğu için tarikat değil, denilmiyor sadece iki meslek arasındaki farka işaret ediliyor.

"Aczmendi tariki" teriminin açılımını şu şekilde izah edip özetleyebiliriz:

Risale-i Nur mesleğinin hakikatleri ve özellikleri dört adım ve dört hatve şeklinde izah edilmiştir. Risale-i Nur yolunun dört adımdan oluşması ve bu adımların kısaca izahı şöyledir:

1. Hatve: Nefsi temize çıkarmamak.
2. Hatve: Ölüm ve hizmette nefsi düşünmek, zevk ve arzularda unutmak.
3. Hatve: Kusuru kendinde görüp, eriştiği iyilikleri, kudret ve zenginliği Allah’tan bilmek.
4. Hatve: Benliği unutup, kendi varlığını, Allah’ın tecellîsine bir ayna olarak bilmek.

Fakr: İhtiyaç sahibi anlamında kullanılmıştır. Risale-i Nur'daki manası ile insanın zerreden güneşe kadar nihayetsiz ihtiyaçlara muhtaç olması demektir. Yani insan fıtrat olarak kainatla alakadar her şeye muhtaç olarak yaratılmıştır. İnsan hayatının devamı bütün kainat çarklarının işlemesine bakar. İşte insan bu sonsuz ihtiyacından dolayı fakirdir. Allah bu fakirlik halini insana her ihtiyacında, ihtiyacı olmayan Allah’ı bulması için vermiştir. Yani insan bu hali ile nereye bakarsa, hangi şeye ihtiyaç duyarsa, orada fakirlik penceresi ile fakir olmayan Allah’ı bulabilir.

Acz: Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar zayıf ve iktidardan yoksun anlamında kullanılmıştır. Yani ihtiyaçları hem kainatı kuşatmış hem de ebede uzanmış olmasına rağmen, bunlardan en basitini dahi tedarik edemeyecek kadar acizdir insan. Burada daha çok insanın iktidarsızlığına vurgu vardır. Bu acizlik penceresi de aciz olmayan Allah’a açılıyor. İnsan acizlik damarı ile aciz olmayan Allah’ı idrak ediyor. Her şeyin acizlik damarı ile Allah’a muhtaç olduğunu görüp tam tevazu ile kulluğa yöneliyor. İşte Risale-i Nur mesleğinin Allah’a giden iki temel esası ve iki temel marifet noktası bu acz ve fakr yoludur.

Şefkat: Şefkat Allah’a götürmede ve ulaştırmada aşktan daha keskin, daha parlak bir vasıtadır. Aşkın çok riskleri ve tehlikeleri var. Lakin şefkat katıksız ve risksiz iman rehberi ile Allah’a götüren bir yoldur.

Mesela, anne ve babanın perde olduğu şefkat Allah’ın rahmet ve hikmetinin bir cilvesi ve bir tezahürüdür. Bütün mahlukattaki anne ve babaların yavrularına olan şefkatini tefekkür eden birisi, Allah’ın sonsuz şefkatini idrak eder ve ona müteveccih olur. Aynı zamanda hayatında şefkati kendine bir prensip yapar, insanlara karşı merhametli olur.

Tefekkür: Allah’ı tanımanın en sağlam ve güzel yollarından birisi, eserden müessire doğru gitmektir. Yani eserlerinden hareket ederek eser sahibini tanımaktır. Bu yüzden kainat ve içindeki sanatlar, hepsi birer penceredir. Bu pencerelere iman gözü ile bakılırsa, marifet şuaları parıldar. Her bir eser üstünde Allah’ın isim ve sıfatları tecelli eder. İnsan bu tecellileri takip ederek, kaynağı olan Allah’a ulaşır. Bu tecelliler içinde Allah’ın bin bir ismi tecelli eder. Her meslek ve meşrep sahibi bu isimlerden birisini esas alır ve o ismin gözlüğü ile kainata ve eserlere bakar; o isme yapışır ve o ismin tecelli ipi ile Allah’a ulaşır. İşte eserler üstündeki bu marifet parıltılarını düşünmek ve okumak tefekkür oluyor ki, Risale-i Nurların bütün parçaları bu minval üzere gidiyor.

İşte bir Nur talebesi bu dört adım ve dört esas ile Allah’a yaklaşır. Allah ile olan nispetini acz, fakr, şefkat ve tefekkür ile sağlamlaştırır. Bu manaların bütününe “Aczimend” yolu denilmiştir; yani Allah’a karşı acz ve fakrını tefekkür ve şefkat esasları ile anlayan adam demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

aczmendi reşha

Allah razı olsun, teşekkür ederiz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
harputi

Selamunaleyküm, Aziz kardeşlerim Ağabeylerim... Bu gün ne kadar mutluyum anlatamam size, ne kadar sürurlu, neşeliyim bir bilseniz. Allah sizden razı olsun "aczmendilik" hadisesiyle ilgili bu güzel cevabınızdan dolayı teşekkür ederim.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
ACZİMENDİ CEMAATI VAR MÜSLÜM GÜNDÜZ ONLARDA RİSALE-İ NUR OKUYOR. BU KONUDA FİKRİNİZ NE VEYA NASIL BİR OLUĞUM.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Biz bu tip oluşumlara olumlu bakmıyoruz. Yirmi Sekiz Şubatta nasıl kullanıldıklarını herkes gördü.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
28 şubatta kullanılmaları neyi gösteriyor anlamadım. Bilgi verirmisiniz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Yirmi Sekiz Şubat post modern darbeciler Aczimendileri bahane ederek merhum Erbakan Hocayı istifaya zorlamışlardır. Fadime Şahin olayı ile bütün dindar insanlar töhmet ve hakaret altına alınmıştır. Siz anlaşılan o dönemleri bilmiyorsunuz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
burda aczimendiler ne yaptı bunu anlayamadım. erbakanı alınmı dedi. kendilerinimi bastırdılar. bizim üzerimizden bunları yapınmı dediler. her yerde risale-i nur okudukları videolar var oki kötüler neden çıkıp söylenmıyor bunların risaleyle alakaları olmadığı ve adnan oktar bunlarda risale ellerinden düşmüyor neden bunlar engellenmıyor neden nu camiası bunlara karşı yapmıyor bişi. bunla ilgili yaptığınız çalışmaları yazarmısınız. ben bunları görmüyorum.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
tahşiye gurubu var risale-i nur şerhleri yazıyorlar badıllı abinın bir yazısını görmüştüm onlarla ilgili. Muhammed Ali Doğan tahşiye yayınlarından bunları basıyorlar bunlar okunmamalımı.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
haşiyeler yazılmasını üstad yazmıştı bir yerde üstadın bahsettiği haşiyeler bu yazılanlar olabilirmi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Nur cemaati sadece kanaatini bildirebilir bir cemaat Risale-i Nur okuduğu halde yanlış ve sapkın halleri varsa onları cezalandırmak ya da başka bir şey yapmak Nur cemaatinin işi değildir. Siz soruyorsunuz bizde o gruplar hakkında kanaatimiz bildiriyoruz. Yine bir kez daha tekrar edelim ister tahşiye gurubu olsun ister aczimendieler olsun ister Adnan Oktar olsun bunları biz Nur cemaati içinde görmüyoruz. Risale-i Nuru da su-i istimal ettiklerini düşünüyoruz. Bu yüzden onlardan uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Bu grupların temel derdi Mehdi olma sevdasıdır. Kendilerini kurtarıcı zannediyorlar. Aczimendiler bahane edilerek dindar insanlara çok baskılar kuruldu sonra bunların derin devletle olan kirli ilişkileri ortaya çıktı. Sizin yaşınız nedir bilmiyoruz ama anlaşılan 28 Şubat sürecini yaşamadığınız belli oluyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Evet tam bilmiyorum bunları açıkça kimle ilişkisi var ne tür yanlış yapıyorlar ortaya konsa. Yanlışmı bu yöntem bunlar tehlikeli ve bu kadar ortadaysalar mücadele gerekir. Kim yapacak. Üstad yılan dururken şinek ısırmasıyla uğraşmaz diyor. Bunların ki yılanlık değilmi ejderha hatta. bunlarda bozuyor. Üstad bunlara susarmıydı.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek
*****Çok DEĞERLİ ağabeylerim ve Arkadaşlarım bir süredir ‘’ Sorularla Risale’’ Sayfanızı takip edemedim.Özlemişim. Selam ve SALAT ÜZERİNİZE olsun. ***28 Şubat Sürecine Şahitlik etmiş biri olarak GENÇ ARKADAŞLARIMIZ hatırlatmalarda bulunmak isterim. Önce KUR’ANIMIZ. AYET: 49: Ve onların aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet, onların hevalarına uyma. ….Allah’ın sana indirdiği şeylerin bir kısmını kullanarak seni fitneye düşürmelerinden sakın….Bundan sonra eğer (Hak’tan) yüz çevirirlerse, o taktirde bil ki artık Allah, bazı günahları sebebiyle, onları bir musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu gerçekten FASIKTIRLAR.… ...... .........AÇIKLAMA : ...Demek ki ,Fasıklar ve Allah'ın indirdiği ile HÜKMETMEYENLER. ....Yüce KUR'ANIMIZDAKİ İfadelerin bir kısmını kullanarak Müslümanları FİTNEYE düşürebilirler. ... Hitap doğrudan ALLAH'IN ELÇİSİNE yapılmaktadır. Bu yapılan İKAZIN şiddetini göstermesi açısından çok anlamlıdır….ALLAH Kendi gözetiminde olan ELÇİSİNİ uyarmakla,Tüm MÜSLÜMANLARA ithafen konunun CİDDİYETİNE vurgu yapmaktadır.... .... .......Ve aynı şekilde ,'' Sakın Onların heva ve ARZULARINA uyma diye ikazda bulunurken ASLINDA BİZLERİ İKAZ ETMEKTEDİR. Allah'ın Elçisinin Fasıkların,Yahudi ve Hristiyanların arzu ve isteklerine uyması, zaten SÖZ KONUSU bile olamaz.. .......Kur'anımızdaki bazı ayetleri Kullanarak MÜSLÜMANLAR Arasına FİTNE salmak isteyenler o dönemlerde de olmuş,günümüzde de olmaktadır. Bu duruma karşı dikkatli OLMANIN yolu Yine KUR'AN VE SÜNNETTİR. Yoksa ''vardır bir bildiği diye BAŞKALARININ FASIKCA işleri değil.'' .......... ……Ve devamla Yüce KUR'ANIMIZ diyor ki; Bu İKAZLARDAN sonra Yine yoldan çıkacak olurlarsa ,bu nankörlükleri sebebiyle ALLAH onlara MUSİBET verir. Öyle İMTAHAN eder... Veya.... Bu fasıklıkları sebebiyle Allah Onlara Cehennem Cezasını verir. ......... Kur’an VE İman Hizmetine GÖNÜL VERENLERİN ; Magazinle,çok çok gerekmedikçe GÖRSEL Medya ile, Kadınla, Gururla kibirle,DERİN YAPILARLA,Fasıklarla,Hristiyan ve Yahudilerle işi olmaz.(bkz.MAİDE suresi Ayet. 47-52)… ….Ondandır ki ; Esat Coşan,Bayram Yüksel,Ali Uçar,Vildan Kutlular,Muhsin YAZICIOĞULU Şehadetle şereflenir,KİRLİ Siyaset’ten beri tutulurlar. Bu İLAHİ ADET’i , Ehli Beytin MARUZ kaldıkları hadiseler bizlere DERS veriyor.((( İsimlere katılır katılmazsınız. Yüreğimden geçen DUAYI dile getirdim.))) ….Genç KARDEŞLERİMİZE tavsiyem ; KUR’AN OKYANUSUNDA Risaleyi Nur öğretisi ile Seyir yapınız. Bilgiye bu kadar kolay ulaşıldığı ASRIMIZDA KUR’ANIMIZI kelime kelime okumaz, incelemezseniz, İNDİ İLAHİDE mesul olursunuz. ….Zamanımızda ; Eserlere HAŞİYELER,ŞERHLER yazma devri çoktan bitti. Eleştiriler yapılabilir, tabii DELİLLERİ sunmak kaydıyla. ….Başkasının Pişirdiği ÇORBAYA bir iki baharat atıp tekrar SERVİS yapmak İLMİN İzzetine pek uygun düşmez. Dikkat ediniz Atılan BAHARATLAR zehirleyici de olabilir. ….Söz konusu ŞAHSIN birisini 2014 Yılında SİYASİ MALZEME yapmak amaçlı TV ye çıkardılar. Çıkaranlar bile PİŞMAN oldu. Bir daha yüzünü gören olmadı. KARDEŞLERİM Elinizde 22-24 Ayar ALTINLAR varken 8 -10 Ayar, içine bir sürü bakır karışmış sözde ALTINLAR ile uğraşmak AKIL KARI değildir. …FİTNEYE MEYYAL İnsanlar ile onların acaip yaşantılarından uzak durmak,SELİM yolu tercih etmek isterseniz, RİSALELER VE KUR’ANIMIZ hemen yanıbaşımızda……Allah yardımcımız olsun. Helaket ve Felaket ASRINDA en metin KALE’YE sığınmışız.YÜZBİNLERCE ŞÜKÜR ETSEK AZDIR.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nehrussema
Bin maşallah bu cevaba
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...