"Bir memlekete şimendifer geldiği vakit, arabacılar telâş edip dediler: Bizim sanatımız bozuldu... İnşallah, onun gibi Nur yazıcıları, değil tevakkuf, belki daha ziyade yazı ile defter-i amâllerine hasenat kaydedecekler." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah kainata tekamül kanunu koymuştur; her şey basitten mükemmele doğru gelişip gidiyor. Aynı kanun insanlık alemi içinde de caridir. Yani insanlık içinde teknoloji de basitten mükemmele doğru ilerliyor. Bu ilerleme süreci içinde eski ile yeni arasında değişim ve dönüşüm yaşanır.

Değişim ve dönüşüm yerleşik düzeni bozup, yerine yenisini getirdiği için, sancılı ve sıkıntılı olur. Eski düzene alışanlar ya da meslek ve geçimini eski düzene göre devam ettirenler, yeni düzene ayak uydurmakta zorlanırlar.

Mesela, bakkalların süper marketler karşında tutunamaması, trenin icadı ile faytonculara ihtiyaç kalmaması, bilgisayarın çıkması ile eski matbaaların tedavülden kaldırılması bunlara birkaç örnek olabilir.

Üstad'ın döneminde hem çağın imkansızlıkları hem de Üstat ve talebelerin imkansızlıklarından dolayı Risale-i Nurlar el ile çoğaltılmıştır. Böyle olunca, Risale-i Nurları el ile yazan büyük bir cemaat teşekkül etmiştir. Üstad'ın talebelerinden birisi Risale-i Nurları çoğaltmak için teksir makinesini getirince, yazıcı Nur talebeleri "sevap ve hizmet kaynağımız olan yazı işi sekteye uğrayacak" diye telaş etmişler, Üstat da tren temsili ile onları teselli ediyor.

Yoksa teknik karşısında eski tarzı savunup, yeni gelişmeleri reddetmek ne akla ne de dine uymayan bir hâldir. Şimdi Risale-i Nurlar en son teknikle basılıp milyonlarca insanlara hitap ediyor. Yani eskiyi getirmek imkansızdır, yeni hâle ve tekniğe adapte olmak gerekir. Yoksa karmaşa ve kısırdöngü içinde dönüp dururuz.

Burada mesele hattı Kur'an meselesi değil, Risale-i Nurların el ile mi, yoksa makine ile mi basılması meselesidir. Üstat yumuşak ve münasip bir lisan ile el ile çoğaltma döneminin bittiğini ima ediyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

birkanaksut

''Üstat yumuşak ve münasip bir lisan ile el ile çoğaltma döneminin bittiğini ima ediyor.'' demişsiniz.
Peki üstad hazretleri yeni yazının gelmesiyle risalelerin herkese kolay ulaşacağı ve bundan dolayı risalelere verilen önemin biraz zayıflayacağını söylüyor. Hatta nurları yazmanın has talebe olmanın şartlarından gösteriyor.
Aynı zamanda Hulusi ağabeyin videosunda nur talebelerine Nurları çok okumanın ve yazmanın gerektiğini vurguluyor.Zübeyir ağabey de bir defa yazmanın 10 defa okumakdan efdal olduğunu sesli dersinde söylüyor. Ve çok mektuplarda yazının önemi vurgulanıyor.
Hatta Üstad Hazretleri yazının önemiyle ilgili bir mektubunu en azından 15 günde 1 defa okunması gereken İhlas Risalesinin arkasına koyuyor ki yazının önemi anlaşılsın...
Bence Hazreti Üstad el ile çoğaltma döneminin bitmesine değil yeni bir dömenin başladığını ima ediyor.
Bence: Elinden gelen yazsın yazamayansa okusun önemli olan manayı anlayıp,yaşamak değil mi? herkes istediği ve sevdiği ve fıtratına uygun hizmet tarzını yapsın..
Ama ne olursa olsun yazanlar okuyanları,okuyanlar yazanları eleştirmesin ve birbirlerine dua etsinler..
Selam ve Dua ile..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...