Bir Nur talebesinin diğer cemaatlerin veyahut tarikatların derslerine katılması, o kişinin Risale-i Nur'dan alacağı feyzi düşrür mü?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu meseleye iki açıdan bakmak gerekir.

Birisi, ilk defa Risale-i Nurları tanıyıp daha sonra başka mesleklere yönelenler. Bu tarz hareket edenlere Üstad Hazretleri şu ifadeleri kullanıyor:

"Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur'un dâiresi hâricinde nur aramamalı ve aramaz. Eğer ararsa, Risale-i Nur'un penceresinden ışık veren mânevî güneşe bedel bir lâmbayı bulur, belki güneşi kaybeder."(1)

İkincisi, eskiden başka bir meslekte olup, daha sonra Risale-i Nurları tanıyanlardır ki, bunların eski mesleklerini Risale-i Nurlarla beraber muhafaza etmesinde bir sakınca yoktur. Üstad Hazretleri bu hususa şu şekilde işaret ediyor:

"Dâireye girmeden evvel bulduğu şeyhi, her fert o şeyhini, mürşidini, dâirede dahi muhâfaza edebilir. Fakat şeyhi olmayan, dâireye girdikten sonra, ancak dâire içinde mürşid arayabilir. Hem Risaletü'n-Nur'un velâyet-i kübrâ olan sırr-ı verâset-i Nübüvvet feyzini veren ders-i hakâik dâiresindeki ilm-i hakikat dahi dâire hâricindeki tarikatlere ihtiyaç bırakmaz. Meğer tarikati yanlış anlayıp, güzel rüyalar, hayaller, nur ve zevklere müptelâ ve âhiret faziletinden ayrı olan dünyevî ve hevesî zevkleri arzulayan ve merciiyet makamını isteyen nefisperestler ola..."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a

(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

muslim123
yer yer risale-i nur mesleğinin haricinde kardeşeler bizleri derslerine çağırdıkları zaman onlara iştirak etmelimiyiz ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Diyalog ve sıla-i rahim açısından gidilebilir. Hiç gidilmez ise Müminler arasında soğukluk olur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...