"Bir şahsın nifakı ile heyeti beşeriyenin intizamı müteessir olur." sözünü açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Madde ve fizik alemde denge ve nizam olduğu gibi, mana ve ruh aleminde de aynı şey söz konusudur. Bir fabrikanın çarkları arasına giren bir çivi, fabrikanın tümünü etkilediği gibi, bir çivi mesabesinde olan bir günahın da mana çarkları arasına girerek, bir insanın bütün mana ve ruh aleminin akışını etkileyebiliyor.

Bütün fabrikanın çalışanları iş başında olduğu ve diğer bütün çarklar ve makineler çalıştığı halde, bir çivi sistemin akışını engelleyebiliyor. İşte bu durum mana alemi için de geçerlidir.

Nifak ve fısk bir şeyi tahrip edip bozmak demektir. Halbuki tahrip ve bozmak kolay iken; tamir ve ıslah etmek çok zor ve meşakkatli bir iştir. İşte münafık ve fasıkların mesleği bozmak ve tahrip etmek olduğu için, az bir nifak ile insanların arasındaki ahenk ve düzeni bozar, orada kargaşanın hakim olmasına vesile olurlar.

Bir binayı yüz usta, yüz günde zor yaparken; bir haylaz çocuk dinamit fitilini ateşlemek gibi küçük bir fiil ile koca binayı bir dakika zarfında yok eder.

Aynı şekilde insanların dirliği ve birliği de bir bina gibidir, bunu tesis etmek çok zordur, ama tesis edilen bu dirlik ve birliği bir iki münafık birkaç basit eylem ya da fiil ile yerle bir edebilir. Bunun nümunelerini çokça görüyoruz.

Mesela Türkler ile Kürtler arasında kardeşliği tesis etmek için onca insan çabalayıp, gayret gösterip, çok az yol alırken; bir iki tahripçinin provokasyonu veya telkini ile o gayret ve çabaları boşa çıkarılabiliyor. Ve koca ülkenin birliği ve dirliği bir iki kendini bilmezin dokunması ile bozulabiliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...