Bir sene Risaleleri anlayarak okuyanın alim olmasının hükmü nedir; Kur'an'da mı geçiyor, Peygamberimiz mi müjdelemiş; çok iddialı olmuyor mu bu fikir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Tevfik-i İlâhî refiki olan adam, tarikat berzahına girmeden zahirden hakikate geçebilir. Evet, Kur'ân'dan, hakikat-i tarikati, tarikatsiz feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Ve keza, maksud-u bizzat olan ilimlere ulûm-u âliyeyi okumaksızın isâl edici bir yol buldum."

"Serîüsseyir olan bu zamanın evlâdına, kısa ve selâmet bir tarîki ihsan etmek rahmet-i hâkimenin şânındandır."
(1)

Gerçek bir usta, gerçek bir doktor, gerçek bir mühendis olmak için, insan en az yirmi yılını vermesi gerekiyor. Aynı şekilde İslam ilimleri noktasından alim olabilmek için, insanın epeyce bir çaba ve gayret sarf etmesi gerekir. Eski dönemlerde medrese tahsili on beş yıl sürüyordu.

Diğer bir husus; bu zamanda İslam ilimlerini hakkı ile talim ve terbiye edecek kurum ve kuruluşlar olmadığı için, şahsi çabalar ile geçmiş ilimleri hazmederek talim etmek çok zor hale gelmiştir. Yani bu zamanda şahsi çabalar ile Sa’d-ı Taftazanî'ye ulaşmak muhaldir.

Öyle ise bu zamanın evladına, Allah’ın hususi bir şefkat ve tecellisi gerekir. Bundan dolayı bu zamanda iman ve akait noktasında zamanın mühim bir alimi olmanın yolu vardır. Bu yol Risale-i Nurlar ile meşgul olmaktır. Üstad bu manaya şu ifadeler ile işaret ediyor:

"Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir."(2)

"Nur talebeleri, aynen, âli bir medresenin ve bir üniversite darülfünununun talebeleri gibi, ilmî muhabere vasıtasıyla ders alıyorlar. Büyük bir vilâyet bir medrese hükmüne geçer. Birbirini görmedikleri, tanımadıkları ve uzak oldukları halde birbirine ders veriyorlar ve beraber ders okuyorlar."(3)

"Birincisi: Nurun iki namzet talebesine Rehberden Leyle-i Kadirde ihtar edilen meseleyi okudum. Âhirinde, 'Beş on senede medrese hocalarının tahsil derecelerini, Nur şakirtleri on haftada kazanır.' dediğim aynı dakikada kalbe geldi ki:"

"Eski Said'in, on beş yaşında iken medrese usulünce on beş senede okunan ilmi, on beş haftada okumaya inâyet-i İlâhiye ile muvaffak olması gibi, rahmet-i Rabbâniye ile, Risale-i Nur dahi, ilm-i hakikatte ve imaniyede on beş seneye mukabil, bu medresesiz zamanda on beş hafta kâfi geldiğini, bu on beş senede belki on beş bin adam kendi tecrübeleriyle tasdik ediyorlar."
(4)

Belki her alanda tam anlamı ile alim olmak mümkün olmayabilir. Ama Üstad'ın ifadeleri ile iman ve akait noktasında Risale-i Nur ile anlayarak meşgul olmak, iman hususunda bizi alim yapabilir. Bunun ilim ve mantıkla çelişir bir tarafı yoktur. Zaten bir insanın her sahada mutlak derecede alim olması çok nadir insanlara has bir durumdur. Müceddid ve müçtehitler gibi.

Bu hususta en güzel ispat yolu tecrübedir. Bu sebeple "Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz." hesabı ile kim insaf ve vicdan ile Risale-i Nurlara ve onun parlak talebelerine dikkatle bakarsa, meselenin hakikatini kavrar.

Risale-i Nurlar metot ve tarzını Kur’an'dan alıyor, demek tesir ve şeref Risale-i Nurların değil, Üstadı olan Kur’an’ın'dır. Risale-i Nurlar Kur’an'dan aldığı iman dersi ile insan hayatında çok büyük değişimler yapabiliyor. Bunun milyonlarca örnekleri gözler önünde dururken, "Acaba nasıl olur?.." demek de pek mantıklı ve insaflı bir hüküm olmaz. Risale-i Nurların en büyük şahidi kendisi ve risaleleridir. Hiçbir şey bilinmese, sadece bu risalelere bakılsa kafidir, kendi kendini ispat edebilir.

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale.

(2) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

(3) bk. Emirdağı Lahikası-II, (100. Mektup)

(4) bk. Şualar, On Altıncı Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
değerli abilerim öncelikle benim risalei nurla bir sorunum yok risalei nuru kötülemiyorumki onun içeriğini iyiliğini söylüyorsunuz benim anlatmak istediğim şüpheden vesveden kurtarıcı imana yönelik bulunmaz bir eser.benim sorunum risalei nurun birbilgi bir tefsir kitabından öte görülmesi okunmasının ibadet sayılması.risalei nuru okumak herhangi bir ilmihal veya tefsir kitabı okumakatan öte değil ibadet açısından.bilgi açısından tabi öte olabilir.ayrıca parlak talebelere bakmamı istemişsiniz evet gerçekten mükemmeller Allah onlardan razı olsun ama hayatta parlak görünen şeyler doğru olacağı gibi imtihanda olabilir örneğin benzetmek gibi olmasın ecnebilerin zenginliğine bakıp diyemeyiz ecnebi olunca bizde zengin olacaz çünkü bu bir imtihan.anlatmak istediğim cemaat içinde risalei nurun aşıladıgı şeylerinde beraber umimi yapılması ve gelenlere aşılanması bakın talebeler sabah namazında bile kalkıp dönerli risale okuyolar ve bunu bilgi amaçlı değil bir ibadetmiş gibi yapıyorlar tamam öğrenmek için okuyoruz deseler gecegündüz okusunlar ama bu farklı bişe ki o saatte insan kalkıp neolur olsun hiç anlamasanda arapça yüzünden okudugu kuranda bir harfde binler sevap var çünkü kutsal bir kitap ama risalenin şevki gibi yoğunlugu gibi kuranı katkat fazla okumalıyız diyeceksinizki o zaten kuran tefsiri tefsir okuamnın verdiği sadece ilim ve hayırlı bir bilgi oldugu için sevaptır ama kuran bir ibadettir eger sadece yoğun bişekilde tefsir okumakdoğruysa ozaman ezanı kuranı türkçeye çevirmeye kalkan densizlere benzeriz.risale okurken risalei nur içerisinde bazı ayetler geçiyor birçok öğrenci onları okurken dahi zorlanabiliyor.bikaçgün kaldım ve çok imrendiğim insanlar ama bu yola baş koymak için şüphe olmaması lazım kaldıgım süre boyunca bekledim talebelerden biri kuran okusa da tatmin olsam tabiki okuyodur ama az inanın 3gün boyunca içimden dua ettim dedim Allahım kuran okurken göriyim bidefadaolsa rahatlayım emin olayım ama yok gecegündüz üstad ve risalei nur.elbette bu kitaplar peygamber ve kuran sevgisini aşılamakta ama sadece aşıyla meşgul olmak şeklende olsa yanlıslıklara yol açabilir misal müslümanda olsak kalbimizdeo niyette bişe olmasada şeklen kafire benzememek için resimli hayvanlı biyere secde etmiyoruz buda aynı şekil risale güzel şeyleri anlatan bir kitapta olsa kalben her ibadeti yerine getirmeye çalıssakta şeklen kurandan çok risalenin peygamberdenden çok üstadın isminin geçirlmemesine dikkat etmeliyiz ve üstada gelen ilhamı biz göremeyiz gelmiştir yada gelmemiştir ama biz bukadar emin konusamayız yada kuranda geçen bir ayeti emin olmadan risalei nur a yoramayız ve metodun ve ibadetin yeterliliğinden bukadar emin konusamayız en büyük alimler bile kendilerini yeterli görmekten doğru oldugunu düşünmeketn kaçınmıslardır Allahın gücüne gider diye.ki peygamberimiz nasıl istanbulu fetheden komutanı önceden müjdelemiş bunla ilgili önceden birşey söylemiş aynen böyle risalei nurla ilgili yada üstadla ilgili bir bilgiyi önceden müjdelemiş olsaydı yada bir ayette çok açık geçseydi elbet ozaman üstadın ilhamından emin oalbilirdik.fakat şuan çok iyi bir bilgi ilim tefsir kitabından öte göremeyiz eger sizlerde sadece bir eğitim metodu bir bilgi bir tefsir olarak görüyosanız elleriizden öper canla başla o kitabları bitiririm ama bunun dısında sabah namazlarından sonra bile geceli gndüzlü okunacak anlamasanda güzellikler katacagını düşünüyosanız ve özel bir ibadet olarak görüyosanız ozaman içimdeki şüpheler hiç bitmez ve çok girmek istediğim o güzel insanların içine giremem.abilerim birde umimi derlerde abilerimiz fıkıh ibadet şekli yapılan ibadet sevapları kurban nasıl kesilr zekat nasıl verilir vs gibi bilgilerde anlatsalar başka yerlere ihtiyacımız olmasa.bide benim gibi yeni gelenler ama derin düşünemiyen bazı arkadaslarımız büyüklerimiz oluyor okdar hevesle masumca geliyorlar değişecekleri derslerde bişe öğreneceklerini sanıyolar ama herkez sırayla kitap okuyo ve bitiyo bunu gören bazı kimseler dahada gelmiyor.derslerde biraz güzel sohbet peygamberler hadisler fıkıhı şeyler anlatılsa sonra cemaatin asıl eğitim metodu risaleler okuns daha iyi olur diye düşünmekteyim bağışlayın.Allaha emanet olun kırdıysam üzdüysem hakkınızı helal edin ama amacım kötü değil Allaha emanet olunuz
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sami
Ben 6 yıl İmam Hatip Lisesinde okudum. Üniversitede Risale-i Nur ile tanıştım. Risale-i Nurdan 6 haftada aldığım iman dersi o 6 yılın çok çok çok fevkindeydi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nurcu56

Abilerim müsaadenizle birkaç satır yorum yazmak istiyorum..
Erzugur nickini kullanan kardeşimizin yazdığı ifadeler, yerine göre doğru yerine göre de sathi ifadelerden oluşmaktadır. Ayrıca belirli kişilerde veya nur meşreplerinde gördüğü bazı eksiklikleri, bütün nur camiasına teşmil etme gibi bir yanılgıya da düşmektedir. Bu hususta, cemaatin içerisinde olan ve bu gibi ithamları çokça işitmiş ve risalelerden ve sair kaynaklardan cevabını bulmuş birisi olarak kanaatlerimi şöyle sıralamak istiyorum :
1- Evvela sorulan soruda, risaleleri bitiren birisinin bu zamanın alimi olduğu ifadesi cemaatten birisinin ifadesi değildir. Asrın alimleri tarafından sözü delil ve hüccet kabul edilen Bediüzzaman'ın ifadesidir. Dolayısıyla bu ifadenin yanlış olması durumunda elbette muhakkik alimlerden tenkit gelirdi. Fakat insaflı ehl-i ilim bu gibi ifadelere hüsn-ü rızayla bakmış ve ilişmemiştir. Dolayısıyla şeriatte "bir fikre davet cumhur-u ulemanın kabulüne vabestedir. Yoksa fikir bid'attir ve reddedilir" ifadesinden yola çıkarak diyoruz ki, madem bu fikrin sahibine alimler topluluğundan bir itiraz gelmemiştir. Öyleyse Risalelerin bu zamanın insanlarını iman ve itikat alanında mühim bir alim yapabilir. Bir insan medreseye veya İlahiyat fakültesine gider ve alimlerin yazdıkları eserleri okur ve tahsil eder. Ondan sonra bu kişi alim olur. İşte Bediüzzaman da bu asrın muhakkik bir alimidir. Onun yazdığı eseri okuyanlar da alim olur denilse, bu ifade neden yanlış anlaşılsın. Elbetteki Kur'an bütün ilimlerin anasıdır. Fakat alim olanlar Kur'an kursundan alim olmuyor. Alimler Kur'andan tahsil edilen kitapları okumakla ve müzakere etmekle alim olabiliyor. Dolayısıyla Risaleler ayet ve hadislerin anlamlarını bu asrın insanına güzelce aktaran bir ilim deryasıdır. Elbette bu eserlerden istifade edenler, bu asrın ihtiyacı olan Allah'a iman, ahirete iman, Kader, nübüvvet, melekler ve Kur'anın Allah'ın hak kelamı olması gibi imani konuları en yüksek seviyeden alabilirler.
2- Nur talebelerinin fazla Kur'an okumadığı tenkit edilmektedir. Bu durum işi bilmeyen arkadaşlar için geçerli olabilir. Ama genel anlamda Nur camiasında Kur'anı organizeli bir şekilde hatim tertipleme suretinde yapıldığı aşikardır. Hatta bazı kişilere bu kadar da olmaz dedirtecek kadar ifratla olmaktadır. Haftalık cüzler, üç aylarda günlük veya üçgünlük cüzler, Ramazan ayında günlük cüzlerin okunması ve cemaatten olmayan kişileri de bu manevi şirketlere dahil etme gayretleri, göz ardı edilmeyecek kadar büyük bir organizeli Kur'an okuma programlardır. Ayrıca bazı kişilerin şahsi hatalarıyla koca bir iman hareketinin tamamı müttehem olamaz. Özellikle Kur'anın bu asırdaki mükemmel bir tefsiri hiç lekedar edilemez.
3- Risale-i Nurların normal bir tefsir kitabı olarak görülmesi gerektiğini vurgulamışsınız. Bunda haklı olduğunuz noktalar olduğu gibi, yanılgıya düştüğünüz durumlar da vardır. Elbette ki Risale-i nurlar bir tefsir kitabıdır. Haşa Kur'an ve sünnetin önüne geçemediği gibi, onlara denk tutulması düşünülemez. Bunu böyle düşünmek ve öylece amel etmek büyük bir hata ve dalalettir. Ama risaleler, Kur'andan ve sünnet-i Resulullah'tan (a.s.m) insanların idrakine yansıyan birer ışın hükmündedir. Ayrıca hangi tefsir kitabı var ki, 37 dünya diline çevrilsin. Bu durum elbetteki İlahi bir feyizden haber vermektedir. Allah'ın bu kitablara ve eserlere bir cezbi ve lütfu olmasaydı, bu eserler, savaş meydanlarında, zindanlarda ve hapishanelerde yazıldığı halde şimdi dünyanın çok yerlerine ulaşabilir miydi. Bu durum elbetteki her idrak sahibini ciddi bir tefekküre sürüklemesi gerekir.
4- Risalelerin sadece sevap amaçlı okunduğu konusuna gelince, elbette bu ifadede bir doğru varsa çok yanlışlıklar vardır. Çünkü bazı ehl-i kalb arkadaşlar, "risaleleri anlamasanız da okuyun, en azından sevap kazanırsınız" dediklerine şahit olmaktayız. Elbette her idrak sahibi kardeşimiz bilir ki salt sevap niyetiyle bu eserler okunmaz. Evet risaleler vird makamında okunabilir. Ama başta Bediüzzaman hazretleri olmak üzere, hiç kimse bu eserlerin ille de vird olarak okunmasını tavsiye etmemiştir. Bu eserler okunmak, anlaşılmak, yaşanmak ve başkalarına kazandırılmak için vardır. Zaten nur cemaatinin derslerine gidenler çok sayıda ise, istifade ettiklerindendir. Bazı yerlerde dönerli derslerin okunmasının istifadeyi azalttığı ifade edilmektedir. Evet bu tarz ders yapmalar vardır. Ama cemaatin genel anlamda kabul ettiği tarz ise, izahlı ve doyurucu derslerdir. İsterseniz Sorularlarisale sitesinin Nurpenceresi bölümüne müracaat edebilirsiniz.
5- Derslerde ilmihali bilgilerin verilmediğinden bahsedilmektedir. Bu ifade ders vaktine münhasır ise elbette doğrudur. Çünkü nur medresesinde dersler, iman Kur'an dersleridir. İlmihali dersler değildir. Fakat ders haricinde, gerek gençlere yaz okullarında, gerekse yaz Kur'an kurslarında gerekse cemaate Ramazan ve Kurban vakitlerinde gerekli ilmihal bilgileri derslerden sonra verilmektedir. Bazen düz bilgi bazen de sorulu cevaplı bir şekilde bu bilgiler cemaate kazandırılmaktadır. Konuya bir mütemmim olması hasebiyle aşağıdaki linkte bulunan makaleyi okumanızı rica ediyorum.
Selam ve dua ile
RİSALE-i NUR, NASIL BİR TEFSİRDİR?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
şefkat
Alim olur demekten maksat iman ve itikadi meselelerinde alim olur demektir.yoksa ameli konularda ve ilmihal konularınde alim olur demek değildir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
bakın sevgili kardeşler verdiğiniz cevaplar hep aynı sizlere tenkit amaçlı çok fazlaca söylendiği için hemen savunmaya geçip hep aynı türden cevapları vermektesiniz ben tenkit amaçlı söylemiyorum oyuzden düşünerek anlıyarak cevaplar yorumlar yazmanızı rica ederim. imamhatipta 6 yıl okuyan arkadasımız risali nurla tanısınca iman kısmında sorun kalmamış ben aksini iddia etmiyorum sürekli olarak bu kitabın çok etkilediğinden şüpheleri giderdiğinden bahsediyorum fakat sadece iman kısmıyla bitmemekte bu imanla birlikte imanın getirdikleri yapılması gerekenlerde aşılanmalı açıklayıcı bilgiler verilmesi gerekmekte Sadece Allahın varlığı birliği neden inanamalıyız kısmı değil inandıktan sonraki kısımda ayrıntılar olmalı bunun rislaeyle ilgisi yok ben bunu cemaatten talep etmekteyim.diğer husus ben kuran okunmuyor demiyorum kuran okunuyor dönerli hatimler cüz cüz okunuyor ama cemaate gelen birisi buna mübarek günlerde tanıklık ediyor yani kuran gereği kadar aşılanmıyor okumaya teşvik çok fazla yapılmıyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
nurcu 56 değerli abime birçok konuda katılıyorum.hatam tüm cemaati aynı şekilde yorumlamak olabilir ama gittigim bazı ve farklı illerde bu şekildeydi hatta üstat başka kaynaklarla oyalanmayın demiş dediler oysa ben risalei nurdan aldıgım coşkuyla dinimi daha güzel nasıl yaşayabilirimin araştırmasını yapmak için başka kaynaklardan alimlerden yararlanmak isterim.bu şahsi olarakta yapılabilir ama ben cemaatte de her ders gününde olmasını isterdim mesela asıl metod risalemizi okuruz biter.sonra bilgili bir ağabey peygamberler hayatından bahseder yada oruçtan namazdan haktan hukuktan bahseder sorular sorulur cevaplar alınır güzel olur.şimdi arkadasları götürdüğümde ilk zamanlar sadece risaleden bişe anlamsalarda o sohbet için gelirler derken sonra risale nurun kıymeti anlasılır yani hemde risaleyi idrak edene kdar geçen sürede bir sabrettirici yönüde olmuş olur diye düşünüyorum.Allaha emanet olun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

İbadetler Kur'an ve Hadislerde mutlak ve mukayyed olmak üzere  iki şekilde tarif edilmişlerdir. Mukayyed yani çerçevesi çizilmiş ibadetler Allah ve resulü tarafından bütün insanlara emredilmiş farz ve vacip olan ibadetlerdir ki bu noktada hiç bir mukayyed olmayan ibadet bunlara sevap noktasından yetişemez. Beş vakit namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadetler bunlara örnek olarak verilebilir. Şayet ibadetten kast ettiğiniz mana bu ise elbette Risale-i Nurlar bu sınıfa girmez ve giremez.
Mutlak ve çerçevesi çizilmemiş ibadetler vardır ki bunlar insanılğı daha fazla kulluğa ve ibadete teşvik etmek için Allah ve Resulu tarafından müphem ve belirsiz bırakılmıştır ki her meslek ve meşrep sahibi bu emirden hisse alabilsin. İşte ilim, ahlak, nafile ibadetler bu sınıfa giren mutlak ibadetlerdir. Risale-i Nurların ibadet olması bu sınıfa giriyor. Yoksa beş vakit namaz , hac ve zekat gibi farz ibadetler sınıfına girmiyor.Şayet giriyor olsa idi terki caiz olmazdı halbuki ümmetin çoğu Risale-i Nurlardan habersizdir.
Risale-i Nurların sahası iman ve ahlaktır elbette ilmihal ve sair bilgileri başka kaynak ve eserlerden alacağız. Risale-i Nurların sahasına girmeyen kitapları men etmek taassup ve cehaletten başka bir şey değildir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
SUMUŞKA
Kuran 33 ayetiyle Risalelere işaret ediyor değil rnk okumak, dershanede oturmak bile ibadet.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
keceli2
Bismillah.. Alim olma meselesi mutlak değil, anlayarak okumayla kayıtlanmış. Öyleyse anlayarak okumaktan maksad nedir onu bilmek icab eder. "Delil kat'iyyü'l-metîn olduğu gibi, kat'iyyü'd-delâlet olmak gerektir. Halbuki tevil ve ihtimalin mecâli vardır. Zira, nehy-i Kur'ânî âmm değildir, mutlaktır. Mutlak ise, takyid olunabilir. Zaman bir büyük müfessirdir; kaydını izhar etse, itiraz olunmaz. Hem de hüküm müştak üzerine olsa, me'haz-ı iştikakı, illet-i hüküm gösterir." Mesela burayı okurken tam olarak anlıyorsanız ciddi bir ilim sahibi olmusunuz anlamına gelir. Bunun gibi nice yerler vardır daha müdakkik alimlere hastır, anlayarak okuyan zamanın mühim bir alimi olur inşallah. mana itibariyle hak olduğu şüphesizdir Ayrıca bu salt bir iddia olsun diye değil ilim ve taharriye müştak talebeleri teşvik için söylenmiş. Maa ecmelittahiyya..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
sumuşka kardeşim okadar açıklayıcı yazmışım hala sen dar bir alandan bakıp cevap yazıyosun ben salt ibadet olmadıgından bahsediyorum yani sadece hayırlı bir iş hayırlı bir bilgi edindiğin için ibadet ama risalei nura özgü okudugunda risalei nura özgü bir ibadet yok sadece faydalı oldugu için ve Allah peygamber ismi geçtiği için sevap ve ibadet.Bakın hala bukadar emin birşekilde 33 ayet risalei nura işaret ediyor diyip farkında olmadan kötü niyetli olmadan günaha küfre girmeyin risalei nura işaret ettiğini sanıyoruz diyin üstad dahi benim içime öyle geldi öyle hissettim demiş.ki biz yüzde yüz olmadan işaret ediyor veya kesindir diyip küfre gidemeyiz eger yüzde yüz olsaydı bir çok alim birçok tefsirci hatta anlayarak okuyanların hepsi risalei nur metodunda olurlardı risalei nur elbetteki çok güzel elbetteki o talebeler mükemmeller imreniyoruz ama hernolur olsun ayette esneklik veya düşünceye uydurma yanlısı olmamalıyız.ki risale ve nur kelimeleri yanlızca risalei nura ait değildir ve birçok yerde geçmektedir tıpkı nur isminin Allah ismi olması gibi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Şahmelik

Silinmiş üyenin maksadı bir meseleyi öğrenmek değil gibime geldi,.. Acaba söylediklerine kendi de inanıyor mu?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)

Ben söylediklerime sonuna kadar inanıyorum ben Allah kelamı ve peygamberden başka birşeye körükörüne hiç itraz kabuletmeden baglanmam sadece izinde giderim bilgisinden faydalanırım ama hatasızmıs gibi davranmam ikincsi benim baska kötü amaçlarla yazabilmem için tenkit amaçlı bunları söylemem için başka bir cemaatte tarikatta olmam lazımki bu metodu eleştireyim ki eleştirdiğim metodda değil bir fikir başka cemaatte olmadıgını nerden bileyim diyebilirsiniz ama oldugumuda bilmiyorsunuz oyuzden herkeze hersoruya aynı uslubla savunma mekanizmasıyla yaklasmayınız bu sadece kaybettirir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...