Block title
Block content

"Bir şeyden uzak olan bir kimse, yakın olan adam kadar o şeyi göremez." Bu cümleyi devamıyla izah eder misiniz; neye binaen söylenmiş bu ifade?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Bir şeyden uzak olan bir kimse, yakın olan adam kadar o şeyi göremez. Ne kadar zeki olursa olsun, o şeyin ahvâli hakkında ihtilâfları olduğu zaman, yakın olanın sözü muteberdir. Binaenaleyh, Avrupa filozofları, maddiyatta şiddet-i tevaggulden dolayı iman, İslâm ve Kur'ân'ın hakaikinden pek uzak mesafelerde kalmışlardır. Onların en büyüğü, yakından hakaik-i İslâmiyeye vukufu olan âmi bir adam gibi de değildir. Ben böyle gördüm; nefsülemir de benim gördüğümü tasdik eder. Binaenaleyh, şimşek, buhar gibi fennî meseleleri keşfeden filozoflar, hakkın esrarını, Kur'ân nurlarını da keşfedebilirler diyemezsin. Zira onun aklı gözündedir. Göz ise kalb ve ruhun gördüklerini göremez. Çünkü kalblerinde can kalmamıştır. Gaflet, o kalbleri tabiat bataklığında çürütmüştür."(1) 

Bir insan bir ilimde bir sahada derinleştikçe -çünkü bütün dikkat ve yoğunluğunu o ilme o sahaya odaklıyor- diğer ilimlerden ve diğer sahalardan da bir o kadar uzaklaşır ve o alanlarda alabildiğine zayıflar. O zaman kendi alanında ne kadar uzman ve muteber ise, kendi alanlarının dışında da bir o kadar gayrimuteberdir gayriuzmandır.

Dünyanın en büyük mühendisinin tıp sahasında sözü geçersizdir ve tıpta basit bir pratisyen kadar değeri yoktur. Yani tıptan uzak olan mühendis, yakın olan pratisyen hekim kadar o şeyi göremez.

Avrupa'nın düşünce adamları ve felsefecileri maddi ilimler konusunda çok büyük bir derinlik ve uzmanlığa ulaşmışlardır, ama manevi ilimlerden de bir o kadar uzaklaşıp gabi hale gelmişlerdir.  Öyle ise Avrupa’nın düşünce adamları ve felsefecileri maddi ilimler konusunda söz sahibi oldukları kadar manevi ilimlerde de bir o kadar itibarsız ve yüzeyseldirler. Bu yüzden onların inkarına bakıp evhama kapılmanın bir manası bir değeri yoktur.

Manevi sahada İmam-ı Gazali gibi iki manevi hekimin sözü, bir milyon bilim adamının sözünden daha değerli daha muteberdir. Bu durumun tersi de geçerlidir, fen ilimlerinde de bilim adamlarının sözü muteberdir din alimlerinin sözü yüzeyseldir. 

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Şule.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Şu'le | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 727 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...