"Bir şiire on dinar bağışta bulunmak gibi ihsanat-ı şahsiyelerinde ortaya çıkan ekşi duruma ne dersin? C- ...Bu bağışlar, nev’e ve millete döner; çünkü şiirin hizmet ettiği lisân, milliyetin ipidir." Şahsa verilen bağış, millete nasıl dönüyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S - Ümmetin emin ve reşid kişileri, devletin de kılıç ve salâhı olan selefin, bir arpa tanesi etmeyen bir şiire on dinar bağışta bulunmak gibi ihsanat-ı şahsiyelerinde ortaya çıkan ekşi duruma ne dersin?"

"C - Buna bakmak lâzım... Bununla beraber bu bağışlar, nev’e ve millete döner; çünkü şiirin hizmet ettiği lisân, milliyetin ipidir. Nitekim bu zaman, milliyet ihtiyacını ortaya çıkarmış ve bu maksad-ı âlinin kapısını açmıştır."(1)

Bir şair, bir edebiyatçı yazmış olduğu şiir ve beyitlerle, mensubu olduğu dilin gelişmesine ve kalıcılığına hizmet etmiş olur. Şairler, dili kullanmada ve o dilde kalıcı ve kaliteli eserler bırakma konusunda uzman insanlardır. Sıradan insanlar dili tüketirken, şair ve edebiyatçılar ise dili zenginleştirip geliştirirler. Bu durumda şair ve edebiyatçıların korunup kollanması, dili koruyup kollamak anlamını taşır.

Şair ve edebiyatçılara verilen bahşişler bir cihetle dile yatırılan bir yatırım gibi düşünülebilir. Bir milleti millet yapan en önemli unsurlardan birisi de dildir. Dil zayıflarsa millet şuuru da zayıflar. Dolayısı ile dilin doğal hamileri olan şairleri gözetmek, zımni bir şekilde dili gözetmek anlamına geliyor. Şairin şahsi olarak bu durumdan faydalanması, yapmış olduğu bu hizmetini gölgelemez.

(1) bk. Münazarat, (Arapça İbareler).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...