"Bir su, beş muhtelif mizaçlı hastalara göre nasıl beş hüküm alır..." Suyun beş muhtelif mizaçlı hastaya göre farklı farklı hükümler almasıyla ilgili tıbbi örnekler verip hakikate uygulayabilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Esasen su hayattır, her canlı için gereklidir. Ancak burada verilen örnek, farklı hastalara göredir. Bu farklı hastalıklara göre suyun içilmesi farklı hükümler aldığı gibi, içtihada açık olan hükümler de, farklı mizaçlara, huylara, tabiatlara, fıtratlara, bünyelere göre değişecektir.

Örneğin, ameliyatta hastanın bilinci açık olmadığından, midedeki su soluk borusuna kaçabileceği için ameliyat öncesi su içirilmez, ameliyat sonrasında ise, tekrar ameliyata girme riski olabileceğinden veya batın ameliyatı ise bağırsakların çalıştığı görülene kadar verilmez. Tıbben buna haram denilebilir...

Yüksek tansiyon hastalarında, tansiyonu yükseltmemek için suyun azaltılması gerekiyor.

Yine, ileri böbrek problemi olanlarda da su azaltılıyor, ama böbrek problemi az ya da başlangıç düzeyinde olanlarda su artırılıyor.

Aynı şekilde su kaybı yaşanan tüm durumlarda, ishal, sıcak havalar gibi suyun fazla tüketilmesi isteniyor ve suyun mutlaka içilmesi gerekiyor.

Demek ki, aynı su farklı durumlar ve hastalıklar için farklı hükümler alabiliyor.

Buna başka bir içecek de örnek verilebilir:

Mesela, süt, eğer ciddi alerjiye neden oluyorsa -ki bu hazımsızlıktan ölüme neden olabilir- bir kimsede ciddi alerji varsa, ona süt içmek tıbben haramdır.

Özellikle çocukların gelişmeleri için süt çok önemlidir, bunlara vacip denilebilir.

Normal yetişkin için süt mübah denebilir.

Bir yaşına kadar bebeklerde ya da altı aydan küçük bebeklerde inek sütü alerji ihtimalinden ve mide bağırsakları tam hazır olmadığından bunlara süt vermek mekruh olabilir.

İşte, içtihada açık olan hükümler de bu su ve süt gibi insanların yaşam tarzlarına, huylarına, anlayışlarına, şartlarına, bölgelerine göre farklı hükümler alabilir.

Aynı yerde verilen kadına dokunmanın abdesti bozup bozmayacağı konusu ile necasetin bir dirhem kadarının namaza engel olup olmadığı örnekleri, soruda geçen konuya açıklık getirmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...