"Bir sünnet yüzünden yüz günaha girilmez. Çünkü o kırk sene zarfında bir tek sünneti yerine getiren bâzı hocalar on kebaire ve haramlara girmeye, bir kısım sünnet ve farzları bırakmaya kendilerini mecbur bildiler." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bîçare bir kısım âlimler ve ehl-i takvâ insanlar, çoluk-çocuğunun maîşet derdi için bid'alara fetva verdiler veya taraftar göründüler. Hususan din derslerini kaldırıp Ezan-ı Muhammedîyi kaldırmak gibi dehşetli hücumlara karşı, âzamî fedakârlık ve âzamî sebat ve metanet ve her şeyden istiğna etmek lüzumu karşısında, ben bir sünnet-i seniyye olan evlenmek âdetini terk ettim ki, tâ çok haramlara girmeyeyim. Ve çok vacipleri ve farzları yapabileyim."

"Bir sünnet yüzünden yüz günaha girilmez. Çünkü o kırk sene zarfında birtek sünneti yerine getiren bâzı hocalar on kebaire ve haramlara girmeye, bir kısım sünnet ve farzları bırakmaya kendilerini mecbur bildiler."(1)

Bahsi geçen yerde Üstad Hazretleri hangi haramlara girdiklerine örnek veriyor. Mesela, bu ibarelerde geçtiği gibi çoluk çocuğunun geçimi için ya da onların hayatından endişe ederek, bidatlara taraftar olmuşlar. O zamanın baskıcı rejimine boyun eğmekle, çok büyük hata ve günahlara girmişler.

Üstad'ın düşüneceği bir ailesi olmadığı için, o haramlara ve bidatlara tam mukabele etmiş, rejimin baskısına boyun eğmemiş, bedel olarak sürekli zindanlarda ve sürgünlerde yaşamış. Belki sünnet olan evlenmeyi terk etmiş; ama ona karşılık dini müdafaa edecek zaman ve imkan elde etmiş.

Şayet Üstad Hazretleri evlense idi, çoluk çocuğu da çok perişan olacak, rahat hareket edemeyecekti. Bunların başına sıkıntı gelmesin diye çok haramları ve yanlışlıkları kabul etmek zorunda kalabilecekti. Bu Üstad Hazretlerine özel bir durum olduğu için, bu durumu genelleştirmek ve günümüz şartlarına teşmil etmek yanlış olur.

Günümüzde de maişet belasını mazeret gösterip, farzları terk edip haramlara giren pek çoktur. Tabi bu evlenme kurumunu zedelemez. Lakin insanların ekserisi aile sıkıntısı yüzünden çok haramlara giriyor. Mesela, bir memur geçimi bahane ederek rüşvet alıyor ya da hırsızlık ediyor. İsraf ve lüks yüzünden meşru çalışması yeterli olmayınca harama girmeye kendini mecbur zannediyor.

(1) bk. Hanımlar Rehberi: Başka hariç memlekette mühim yerlerde ceridelerle sorulan "Neden sünnet-i seniyyeye muhalif olarak mücerret kaldın?" sualine bir cevaptır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...