"Bir tek adam, bir tek kelimeyle bir milyon kebairi birden işler. Ve milyonlarla insanı dinlettirmekle günahlara sokar." Bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Âhir zamanda bir şahsın hatiât ve günahlarının gayet dehşetli bir yekûn teşkil ettiğine dair rivayetler vardır. Eskide, 'Acaba âdi bir adam, binler adam kadar günah işleyebilir mi? Ve o ahir zamanda bildiğimiz günahlardan başka hangi günahlardır ki, kâinatın heyet-i mecmuasına dokunur, kıyametin kopmasına ve dünyaları başlarına harap olmasına sebebiyet verir?' diye düşünürdüm. Şimdi bu zamanda müteaddit esbabını gördük."

"Ez cümle: Müteaddit o vücuhundan radyomla anlaşıldı ki, o bir tek adam, bir tek kelimeyle bir milyon kebairi birden işler. Ve milyonlarla insanı dinlettirmekle günahlara sokar."

"Evet, küre-i havanın yüz binler kelimeleri birden söyleyen ve bir dili olan radyo unsuru, nev-i beşere öyle bir nimet-i İlahiyyedir ki, küre-i havayı bütün zerratıyla şükür ve hamd ü senayla doldurmak lazım gelirken, dalâletten tevellüd eden sefahet-i beşeriye o azim nimeti şükrün aksine istimal ettiğinden, elbette tokat yiyecek."(1)

Burada geçen radyo yerine televizyon, gazete, bilgisayar ve cep telefonunu koyacak olursak, mesele daha iyi anlaşılır...

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (42. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Radyo,tv yada gazete ne kadar şerli düşünce aşılarsa aşılasın kumandası bende değiştiririm.Yani onların şerleri neden külli bir günah oluyor?Her tv izleyen ,her zararlı düşünceye kapılıyor mu?Yada menfi Program yapanlar ;tüm insanların günahına nasıl giriyor?Herkes bu tip adamları dinlemiyorki? ..Ve milyonlarla insanı dinlettirmekle günaha girer...diyor.Her dinleyen;her yanlış fikri kabul etmezki ?Böyle çok insanlar çıktı karşıma ;"He he" dedim geçtim.Kabul de etmedim.Durum böyle olunca o adam niye günaha giriyor?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Her izleyen izlediği şeye kapılmaya bilir ama kapılanların sayısı milyonları bulabiliyor bu işin fikir boyutu. Şayet izlenen şey açık saçık ya da gıybet gibi sirayet eden günahlar ise hiç kurtuluş yok izleyen günaha girer.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yusuf123321

"Âhirzamanda bir şahsın hatiât ve günahlarının gayet dehşetli bir yekûn teşkil ettiğine dair rivayetler vardır. 

Eskide:

'Acaba âdi bir adam, binler adam kadar günah işleyebilir mi? Ve o âhirzamanda bildiğimiz günahlardan başka hangi günahlardır ki, kâinatın heyet-i mecmuasına dokunur, kıyametin kopmasına ve dünyaları başlarına harap olmasına sebebiyet verir?'

diye düşünürdüm. Şimdi bu zamanda müteaddit esbabını gördük.

Ezcümle: 

Müteaddit vücuhundan radyomla anlaşıldı ki, o birtek adam, birtek kelimeyle bir milyon kebairi birden işler. Ve milyonlarla insanı dinlettirmekle günahlara sokar."

(Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu lahikası, 42. Mektup, s. 56)

-----------------------

• Nevevi, "el-Ezkar", s. 296 (Tirmizi, Muvatta ve ibn Mace'den nakil);

• Yusuf Nebhani, "el-Fethu'l-Kebir", 1/301 

----------------

"Kişi, Allahın gazabını celbeden bir kelimeyle konuşur ki, o kelimenin nereye varacağını ve ne kadar büyük bir günah olduğunu düşünüp bilemez. 

Allah Teala da, o kelimeden doğan günah ve sahatı, ta Allahına mülaki oluncaya kadar, o adamın defterine kaydeder."

------------

3969- Alkame b. Vakkas (radiyallahu anh)'dan rivayet edildiğine göre:

Eşraftan bir adam (bir gün) kendisine uğramış ve Alkame ona:

Şüphesiz, senin (bana) bir yakınlığın var. Gerçekten senin (benim üzerimde) bir hakkın da vardır. Ben, senin şu emirler (sınıfı) yanına girdiğini ve onların yanında Allahın dilediği kadar (yani bol-bol) konuştuğunu görüyorum. Halbuki ben, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in arkadaşı Bilal b. el-Haris el-Muzeni (radiyallahu anh)'dan şu hadisi işittim:

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

"Şüphesiz, biriniz, Allahın hoşnud olduğu (güzel) sözlerden bir sözü, ulaştığı yüce mertebeye ulaşacağını sanmayarak söyleyiverir. Allah (azze ve celle) de, o söze karşılık, o kimse için, kıyamete kadar, rızasını yazar (lütf eder).

Şüphesiz, biriniz de, Allahın gazabına sebep olan (fena) kelimelerden bir lafı, ulaştığı (büyük vebal) derecesine ulaşacağını sanmayarak söyleyiverir. Allah (azze ve celle) de, o lafa karşılık, o kimse aleyhine huzuruna çıkacağı zamana kadar, gazabını yazar."

Alkame (adama):

"Artık vay haline! (Devlet adamlarıyla görüştüğünde) ne söylediğine ve ne konuştuğuna bak, iyi düşün. Çünki nice sözler var ki, Bilal b. el-Haris (radiyallahu anh)'dan işittiğim hadis, beni o sözleri söylemekten (cidden) men etti." dedi.

----------------------

3970- Ebu Hureyre (radiyallahu anh)'dan rivayet edildiğine göre, Allah rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

"Şübhesiz, adam, Allahın gazabına sebep olan sözlerden bir kelime konuşur. O sözde bir beis, sakınca görmez. Sonra ondan dolayı cehennem ateşinin 70 senelik mesafeli dibine düşer."

(İbn Mace, Sünen, Kitabü'l-Fiten: "Fitne döneminde dili tutmak babı")

-------------------

Ustad (rahmetullahi aleyh): "Ahirzamanda bir şahsın..." diye ifade etmiş. Hadiste ise, mutlak olarak beyan edilmişdir. 

Bununla beraber, Ustadın o hükmünün altındakı izahında, ahirzamandakı radyolar, televizyonlar ve gazeteler vasıtasıyla, o günah veya söz bir iken, pek çok büyümekte ve yayılıp çoğalmakta olduğunu kaydetmişdir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR