Block title
Block content

"Bir tek mâsum, dokuz câni olsa, yine o gemi hiçbir kanun-u adaletle batırılmaz." Böyle ise, toplu helak edilen kavimlerin durumu nedir; bunların aralarında masumlar vardır, konuyu açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Suçu bizzat işleyenler, bir de suça göz yumup suça engel olmayanlar var. Cinayeti bizzat işleyenler bir de cinayete azmettirenler vardır. Cinayeti işlemek ile azmettirmek aynı derecede bir suçtur.

Helak olan kavimler içinde masum diye addettiğimiz insanlar suçu bizzat işlememiş olsa bile suça göz yummarak bir kötülüğü düzeltmemek adına suça iştirak etmiş oluyorlar. Dolayısı ile Allah o kavmi topluca helak ediyor.

Yine de helak olan masumların malı canı ahirette günahlarına kefaret olup, onların ebedi saadetinin kurtulmasına vesile olduğu için, dünyada çektiği sıkıntıları hiçe indiriyor.

Diğer bir husus, zulüm bir başkasının mülkünde haksız yere tasarruf etmektir. Oysa mülk Allah’ındır, Allah ise mülkünde dilediği gibi tasarruf edebilir. Dolayısı ile Allah’ın insanları helak etmesinde zulüm söz konusu değildir.

Yani burada insan ile Allah’ı mukayese etmek yanlış bir mukayesedir. Allah yüz bin hikmet ile bir işi yaparken, insan tek hikmetli işinde adil olmak zorundadır ve insana düşen de budur.

Ayrıca Allah peygamberler vasıtası ile onları ikaz edip yaptıkları işlerden ya da sessiz kalmalarının bedeli olarak helak olacaklarını haber veriyordu. Hatta inananlar peygamberler ile birlikte o kavmi terk ediyorlardı. Demek helak olmayı onlar kendileri tercih ettiler. Lut (as)’in eşi de kalmayı tercih edenlerdendi mesela... 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Mebhas, Birinci Vecih | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 943 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...