"Bir tek zarar gelmemek için, binler menfaati terk etmek lâzım gelir ki, o halde binler zarar olur. Demek Rahîm, Hakîm ve Vedûd isimleri, zevâle ve firaka muarız değiller; belki istilzam edip iktiza ediyorlar." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâinat Allah’ın isim ve sıfatlarının geçici olarak sergilendiği bir vitrin ve bir teşhir salonudur. Bu geçici vitrin ve teşhir salonu zamanı gelince dağıtılıp yerine daimî ve bâki olan bir teşhir yeri açılacak ki, bu da cennet ve cehennem olmak üzere iki gaybî âlemdir. Lütuf ve kahrın iki tecellisi olan cennet ve cehennemin içi dünyadan gönderilen mahsulat ile dolacaktır. Yani kâinatta sergilenen mâna ve varlıklar hüviyet ve aslını kaybetmeden bu bâki âleme taşınacaklar.

Mesela, insan dünyadan göçecek, maddî elbisesini kaybedecek, ama mahşerde ruhu ile beraber bedeni de aynı ile yeniden ebedî olarak iade edilecektir. Demek insan dünyada dağılmaya maruz bir bedeni kaybedecek onun yerine ahirette sonsuz ve daha mükemmel bir bedene mazhar olacaktır. Öyle ise ölümle kaybedilen maddî bedene üzülmemek gerekir, çünkü bir veriyor, bin kazanıyor. Ya da Allah biri alıyor, onun yerine bir milyonu veriyor.

"Arkadaş, topraktan ve toprağa inkılâb etmekten, kabirden ve kabre girip yatmaktan tevahhuş etme!" (Mesnevi-i Nuriye)

Tevahhuş, vahşet duyma, dehşete kapılma demektir. Bir gün toprağa gireceğiz. Bir vefat haberi aldığımızda “İnna lillahi ve inna ileyhi raciun” ayeti okuyoruz. Yani, biz Allah’ın mülküyüz; O’nun eseri, O’nun mahlûku, O’nun kuluyuz. O’na iman ve ibadet etmek, marifet ve muhabbetinde terakki etmek için bu dünyaya gönderildik. Ve sonunda yine O’na rücu edeceğiz, Onun huzurunda hesap vereceğiz ve İnşaallah O’nun cennetine gidecek ve sonsuz rahmetine mazhar olacağız.

İnsan iki şeyden meydana geliyor; ruh ve beden. Bedenimiz topraktan yaratıldı ve toprağa rücu edecek. Ruh ise Allah’ın şuurlu bir kanunu; O’nun emri ve izniyle bedenimize misafir oldu. Vazifesi bittikten sonra o haneden ayrılıp berzah âlemine göçecek.

Bu husus sadece insana mahsus olmayıp, bütün mahlûkat ve varlıklar için de geçerlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...