Block title
Block content

"Bir tek zât: Muhtelif meraya vasıtasıyla külliyet kesbeder. Cüz'î hakikî iken, umumî şuunata mâlik bir küllî hükmüne geçer." cümlelerini izah edebilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir daire düşünelim, bu dairenin ortasında ve merkezinde bir insan olsun ve dairenin etrafında da insana mukabil yüzlerce aynalar tasavvur edelim. İnsan tek bir şahıs iken, aynalar vasıtası ile yüzlerce insan olur. Yani, insanın suretinin aynalarda görünmesi ve yansıması ile insan bir tek iken, aynalar adedince insan oluyor. Zira her aynada merkezdeki insanın resmi görünüyor. 

İşte bir zat, cüzi iken külli olur, ifadesi bu manadadır. Bir de her aynada görünen o insan sureti, insanın aslına yakın bir özelliğe sahipse; yani canlı ve kanlı insan gibi olursa, o zaman hakiki anlamda bir insan külliyet kesp ederek yüz insan olur. Yani; bir anda yüz yerde bulunabilir.

İşte Peygamber Efendimiz (sav) bir tek zat iken, herbir şeffaf aynada aslı ile yansıdığı için, her aynada zatı ve esası ile bulunabilir. Cennette de durum aynı olacaktır. Her insan bir anda bir çok yerde aslı ile bulunabilecektir. Yani, bir insan cüz’i hakiki iken, umumi ve külli bir insan olacak.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...