Block title
Block content

Bir temsilde Ayasofya Camisi örnek olarak verilmektedir. Acaba Ayasofya Camisini örnek vermenin özel bir nedeni veya hikmeti var mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hubb-u cah hissi eğer susturulmazsa ve izale edilmezse, yüzünü başka cihete çevirmek lâzımdır. Şöyle ki:"

"Sevab-ı uhrevî için, dualarını kazanmak niyetiyle ve hizmetin hüsn-ü tesiri noktasında, gelecek temsildeki sırra binaen, belki o hissin meşru bir ciheti bulunur. Meselâ, Ayasofya Camii, ehl-i fazl ve kemalden mübarek ve muhterem zatlarla dolu olduğu bir zamanda, tek tük, sofada ve kapıda haylâz çocuklar ve serseri ahlâksızlar bulunup camiin pencerelerinin üstünde ve yakınında ecnebîlerin eğlence-perest seyircileri bulunsa, bir adam o cami içine girip ve o cemaat içine dahil olsa; eğer güzel bir sadâ ile, şirin bir tarzda, Kur'ân'dan bir aşir okusa, o vakit binler ehl-i hakikatin nazarları ona döner, hüsn-ü teveccühle, mânevî bir dua ile o adama bir sevap kazandırırlar. Yalnız haylâz çocukların ve serseri mülhidlerin ve tek tük ecnebîlerin hoşuna gitmeyecek."

"Eğer o mübarek camiye ve o muazzam cemaat içine o adam girdiği vakit, süflî ve edepsizce fuhşa ait şarkıları bağırıp çağırsa, raksedip zıplasa, o vakit o haylâz çocukları güldürecek, o serseri ahlâksızları fuhşiyâta teşvik ettiği için hoşlarına gidecek ve İslâmiyetin kusurunu görmekle mütelezziz olan ecnebîlerin istihzâkârâne tebessümlerini celb edecek. Fakat umum o muazzam ve mübarek cemaatin bütün efradından bir nazar-ı nefret ve tahkir celb edecektir. Esfel-i sâfilîne sukut derecesinde nazarlarında alçak görünecektir."(1)

Yukarıda görüldüğü gibi, Ayasofya Camii temsilde ve bir hakikatin akla yaklaştırılmasında sadece bir unsur ve bir noktadır. Temsilin akışı noktasında Ayasofya Camii'ne özel bir mana yüklenmiyor. Lakin "Neden diğer meşhur camiiler değil de Ayasofya Camii örnek olarak tercih ediliyor?" denilirse, onun özel bir nedeni vardır ve o da şudur:

Malum olduğu üzere Ayasofya Camii Türkiye’de İslam’ın şevket ve kararlılığının bir simgesi ve şiarıdır. İslam düşmanları bu hakikati iyi bildikleri için, Ayasofya Camii'nin camilikten çıkarılmasını istiyorlar. Üstad Hazretleri de Ayasofya Camii'nin cami olarak kalması ve Türkiye’de İslam’ın sembolü olmasını istiyor. Bu sebeple Ayasofya Camii'ne ayrı bir ilgi ve teveccüh buyuruyor. 

Bir diğer manası ise, Ayasofya ya cami olarak kalacak ve başta Fatih Sultan Mehmed'in ruhaniyatı olmak üzere bütün Müslümanları memnun edecek ve dualar kazanılacaktı veya cami olmaktan çıkarılarak Avrupaperestlerin teveccühü kazanılacaktı. İkincisi tercih edilmiş bulunmaktadır. 

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Altıncı Risale olan Altıncı Kısım | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 6070 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...