Block title
Block content

"Bir ümmî, ulema meyanında mütedavil bir fende beyan-ı fikir ederse, ittifak noktalarda muvafık olarak ve muhtelefun fîhâ olan noktalarda muhalefet edip musahhihane olan sözü, onun tefevvuku kesbî olmadığını ispat eder." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Okuma yazma bilmeyen ve dış kültürlerden etkileşimi yok denecek kadar az olan bir insan, âlimler arasında geçerli olan bir fende, o fennin uzmanı gibi görüş belirtiyor ise, bu normal değil normal üstü bir durumdur.

Üstelik bu ümmi zat, bu fende ittifak edilen noktaları onaylıyor, ihtilaf edilen noktalarda doğrusunu söyleyerek o âlimlere yol gösterir bir tavır sergiliyor. Bütün bu durumlara bakarak o ümmi zat hakkında rahatlıkla şunu söyleyebiliriz; onun bu üstün ve otoriter yönü insani bir kazanım değil ilahi bir yardımdır. Yani o kendi gayret ve kabiliyeti ile o üstünlüğe erişmedi, Allah’ın elçisi olduğu için o makama sahip oldu. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Şuâât | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1129 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...