Block title
Block content

"Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur..." Halbuki Peygamberimiz "ayakkabı bağcığını dahi isteyin" buyurmuş. Buna göre dünyalık şeyler Allah'tan istenmeli mi istenmemeli mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"...Hususan benim gibi nefs-i emmâreyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkârdır. Bir lezzet verse, bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse, yüz tokat vurur."(1)

Soruda geçen hadisin metni şöyledir:

"Sizden herkes, ihtiyaçlarının tamamını Rabb'inden istesin, hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar istesin."(2)

Bu hadis, Allah’tan istemeye bir teşviktir. Zira Allah’tan istemek bir ibadet bir ubudiyettir. İnsanın sayısız ihtiyaçları bu yüzden insana takılmıştır. İnsanın ihtiyaçlarını Allah’tan talep etmesi ve ona arz etmesi en tatlı bir ibadet şeklidir. Yoksa istemek basit bir alışveriş işlemi değildir.

Yani isteklerimizi Allah’a arz ederken, bu isteklerimizde ibadet yönü galip olmalı, sonuca odaklanılmamalıdır. Gözünü sadece sonuca odaklayan insanda ihlas gider, dua ve arz-ı talep basit bir alışveriş işlemine dönüşür.

Ayrıca isterken, hayırla beraber istemeli, istediğimiz şeyin hayra vesile olmasını da istemeliyiz. Sadece isteğimize odaklanır, hayır ve ibadet cihetini düşünmez isek, o zaman bu isteğimiz başımıza bela olabilir. Tarihte Salebe’nin zenginlik isteğine odaklanıp, sonra zenginlik ile yoldan çıkması gibi.

Yani isteğimizde ibadet ve hayır galip olmalı, ihtiyacımız ikinci planda kalmalıdır... 

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a, On İkinci Nota.
(2) bk. Tirmizî, Daavât 149, no: 3607, 3608.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...