Bir yerde hizmet başlatmak için dershane açmak şart mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elbette bizlere lâzım ve millete elzem, şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için hususî dershaneler açılmış, izin verilmesine binaen Nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük dershane-i Nuriye açmak lâzımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes herbir meselesini tam anlamaz."

"Hem iman hakikatlarının izahı olduğu için, hem ilim, HAŞİYE hem mârifet, hem ibadettir. Eski medreselerde beş on seneye mukabil, inşaallah Nur Medreseleri beş on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor. Ve hem, hükûmet ve millet ve vatan, hem hayat-ı dünyeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pek çok faydası bulunan bu Kur'ân lemeatlarına ve dellâlı bulunan Risale-i Nur'a değil ilişmek, tamamıyla terviç ve neşrine çalışmaları elzemdir ki, geçen dehşetli günahlara kefaret ve gelecek müthiş belâlara ve anarşistliğe bir sed olabilsin."(1)

"HAŞİYE: Şayet biri biliyor, taallüm etmeye muhtaç değilse, ibadete muhtaç veya mârifete müştak veya huzur ister. Onun için herkese lüzumlu bir derstir."

Üstad Hazretlerinin yukarıda vermiş olduğumuz dersi, meseleyi kafi derecede beyan ediyor. Yani Nur dershaneleri açmak bir zaruret, bir ihtiyaç, bir görevdir. Nasıl ordunun bir karargahı, talebenin okulu, tarikatın tekkesi varsa, elbette Nur talebelerinin de Nur dershanesi olması şarttır ve elzemdir.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, (191. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...