"Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar. Fevkalâde bir tesir altında kendilerinden geçtiler. Gözlerini açtıkları vakit gördüler ki, acip bir âleme götürülmüşler." havuz, saray, memleket ve şehir teşbihlerini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki havuz ve bu havuzda yıkanmak tabiri, her insanın İslam fıtratı üzere doğmasına ve başlangıçta günahsız ve temiz olmasına bir kinayedir. İslam inancında insanlar masum ve temiz olarak doğarlar, daha sonra kendi tercihleri ile kirlenip günaha saparlar. İşte temsilde işaret edilen mana bu manadır.

Tesir altında kalıp kendilerinden geçmeleri tabirinde ise; insanın uzun ebed yolculuğunun dünya aşamasından önceki anne karnı ve ruhlar alemi kısmının imtihan gereği unutulması ve hatırlamayacak kadar bir tesir altında olmasıdır. İnsanın kendine gelmesi ve olaylar üstünde hakiki anlamda muhakeme yapması, on beş yaşına kadar devam ediyor.

Demek insanın ruhlar aleminden başlayıp anne karnından geçip, sinni kemal yaşı olan on beş yaşına kadar ki süreci bir baygınlık, bir tesir altında olmak bir masumluk sürecidir. Zaten bu süreç altında vefat edenlerin cennetlik olması da bu noktadan dolayıdır. Tesir altında olup irade ve muhakemesini kullanamadığı için, Allah onları mesul etmeyip direkt ehli cennet yapıyor.

Mükemmel bir memleketteki düzen, imar, kanunlar, asayiş, hukuk o memleketin mükemmel bir hükûmet tarafından tedbir ve idare edildiğini ve bu memleketin sahipsiz olmadığını gösterir vesikalardır.

Aynı şekilde şu kainat ve dünyadaki intizam, ahenk, kanunlar, unsurlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma, mükemmel icraat ve fiiller de, bu kainat ve dünyanın o memlekette olduğu gibi sahipsiz olmadığını ve her şeyine hükmeden bir Rabbi ve müdebbiri olduğunu bize gösterir. Yani memleket nasıl sahipsiz ve hamisiz değilse, şu kainat ve dünya memleketi de sahipsiz ve hamisiz değildir, denmek isteniyor.

Şehirde de aynı mülahaza hakimdir. Şehirde de aynı memlekette olduğu gibi düzen ve imar bir belediye reisini akla ispat ediyor, aynı şekilde kainat ve dünya da mükemmel bir şehir olmasından, o da sahibi ve sanatkarı olan Allah’ın varlığını ve birliğini ispat ediyor.

Sarayda da aynı mana hakimdir. Yani saray nasıl saray sahibini ispat ediyor ise, kainat ve dünya da bir saray hükmünde olup, sahibini ve sanatkarını kör gözlere de gösteriyor demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...