"Bir zaman kalbime geldi: Niçin Muhyiddin-i Arabî gibi harika zatlar Sahâbelere yetişemiyorlar?" Üstad Hazretleri dahi bu konuyu merak etmiş. Sahabe efendilerimizle ilgili fazilet konusunu neden kolay kavrayamıyoruz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sahabeye yetişilememesinin çok sebepleri olabilir; biz birkaçını kısa cümleler ile ifade etmeye çalışalım.

Birincisi, sahabeyi bizzat eğiten ve terbiye edenin Peygamber Efendimiz (asm) olması. Peygamber Efendimizin harika kemali ve sohbeti onlarda müthiş bir inkişaf sağlamıştır. Yani usta çırak ilişkisi. Ustası Habibullah olanın velayeti de kübra ve akrabiyet olur.

İkincisi, çevresel faktörler. Sahabe asrında din öyle içten ve derin yaşanıyor ki, âdeta her yer bir fakülte gibi sürekli sahabeyi eğitiyor ve dine odaklandırıyor. Yani evde iman pazarda iman, sokakta iman, camide iman, savaşta iman talim ediliyor. Üstelik bu toplumsal yapıyı oluşturanlar hep seçkin ve derin insanlar. Düşünsene yüz bin evliyadan oluşan bir şehirde yaşıyorsun, üstelik kâinatın halifesi de başında!.. Böyle bir çevrede insanın kötü kalabilmesi âdeta imkânsızdır.

Üçüncüsü, sahabenin Kur’an’a taze ve canlı bir şekilde tanık olmasıdır. Düşünsene bir olay yaşıyorsun, Allah bu olay üzerine vahiy gönderiyor; bunun gücü ve etkisi insanı velayetin en üstlerine taşımaz da ne yapar. Bu sebeple Kur’an’ı en mükemmel anlayan, hazmeden ve yaşayan sahabedir. Bu hususta onlara yetişmek ne mümkün. "Bir şeye yakın olan uzak olandan daha iyi görür." kaidesince, Kur’an’ı anlama ve yaşama konusunda sahabe eşsizdir. Güneşin yanı başında olan yanıp kül olur, ondan uzak olan sadece ısınır.

Dördüncüsü, sahabe saff-ı evveldir. Yani ilk iman edenler ilk eza çekenlerdir. Bu yüzden ümmetin bütün hayır ve hasenatları onların amel defterlerine işleniyor. Onlara sevap noktasından yetişmek de âdeta imkânsızdır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...