"Biraz ileride şu asr-ı hâzırın uğradığı ve uğrayacağı kaviyyen me'mul ve melhuz olan sefahet ve atâlete rağmen, düstur-u şüyuhatını tahdit ve ancak anâsır-ı mecrûha cerrahını unutmayıp ve ihmal..." Açar mısınız, Osman Halidi kimdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Osman Hâlidî Hazretleri, velayet ve keramet sahibi mübarek bir zattır. Yaklaşık olarak Üstadın doğduğu yılda, yani 1292-1875 yılında vefat etmiştir. Mahdumu olan Ahmed Efendiye, "Sen müceddidin elini öpeceksin." diyerek, Üstad'ın müceddid olarak çıkmasına ve Isparta'da ikamet edeceğine kerameten işaret buyurmuştur.

"Biraz ileride şu asr-ı hâzırın uğradığı ve uğrayacağı kaviyyen me'mul ve melhuz olan sefahet ve atâlete rağmen düstur-u şüyuhatını tahdit ve ancak anâsır-ı mecrûha cerrahını unutmayıp ve ihmal dahi etmeyerek şehadet-i kat'iyesini gösterip sahife-i hayatını bin iki yüz doksan ikide imzalamıştır."(1)

Burada ise, ileride çıkacak inkar ve ahlaksızlıklara rağmen, Allah bu inkarcılığı ve ahlaksızlığı tamir ve tedavi edecek hekimi ve şeyhi de, adeti üzere gönderecek ve insanların manevi yaralarını yeniden tedavi ettirecektir diyerek, müjdeli hale işaret ediyor ve vefat ediyor.

(1) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Yirmi Yedinci Mektuptan Mühim Parçalar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...