"Biri, Cenâb-ı Hakk’ın bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini ihsas ettirip şükrettirmek. İkincisi, Esma-i Kudsiye-i İlâhiye’nin bütün tecelliyatının aksamını birer birer o cihazat vasıtasıyla bildirip tanıttırmak." Bu iki gaye arasındaki fark?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birincisinde duygular, ikicisinde ise akıl ve kalp esastır. Keza, birincisinden şükür, ikicisinden ise tefekkür meyveleri alınır.

Bir nimeti görüp, tadıp ondan faydalandığımızda, o nimetin cansız ve şuursuz atomların ve akılsız tabiatın işleri olamayacağını düşünüp, bizi yaratan, fıtratımıza o nimete karşı ihtiyaç derceden, gözümüze o nimeti zevkle seyrettiren, dilimize ondaki tadı algılatan Rahmân ve Rezzak bir Hâlıkımız olduğunu düşünüp şükür etmemiz gerekir.

İkinci kademede, “Hakiki hakaik-i eşya esmâ-i İlâhiyedir.” hükmünce, bir adım daha ileri giderek, o eşyada ve o nimetlerde tecelli eden İlâhî isimleri düşünmemiz ve Allah’ı “o esma ile tanımamız” söz konusudur. Bu ikincisinde bize verilen manevî cihazlar, sadece nimetlere şükretmekle kalmayıp, “hikmet, rahmet, inayet, kudret, adalet” gibi marifetullaha yol açan nice hakikatlerin anlaşılmasına ve tefekkür edilmesine hizmet edeceklerdir.

Ene bahsinde verilen örneği hatırlayalım. İnsan kendisine verilen bu cihazat yardımıyla şöyle düşünebiliyor:

"Meselâ: 'Ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim. Öyle de şu dünya hanesini birisi yapmış ve tanzim etmiş.' der. Ve hakeza... Bütün sıfât ve şuunat-ı İlahiyeyi bir derece bildirecek, gösterecek binler esrarlı ahval ve sıfât ve hissiyat, ene'de münderiçtir." (1)

İnsan, kendi ruhuna takılan bu sıfatlarla söz konusu tefekkürü yaptığı gibi, şuunatıyla da İlahi şuunatı bir derece düşünüp, “Ben nasıl muhtaçlara merhamet ediyorum, emrimi dinlemeyenlere gazap ediyorum; bana bu halleri takan, bu kabiliyetleri veren Allah’ın da, O’nun vacip varlığına münasip ve idrakinden aciz olduğumuz, “rahmet, merhamet, gayret, kahır” gibi nice şuunatı vardır.” diyebilmektedir.

Bizlere verilen akıl, göz, şuur, ve daha birçok duygu ve hisler ile kainat denilen sergi salonundaki eserlerde saklı olan, o Zat'ın isimlerini ve o isimler içinde saklı derin manaları tanımak ve o lezzeti tüm latifelerimizle tatmak. Böylelikle kuvvetli, sarsılmaz bir iman getirmek için tüm bu alet ve hisler veriliyor.

Özellikle Risale-i Nur, bizlere verilen maddi manevi cihazatlar ile kainat içindeki eserlerden kainat sahibini isimleri ile bizlere tarif ediyor. Bu konuda Ayet'ü-l Kübra, Münacat, Otuzuncu Lem'a ve Otuz Üçüncü Söz ve daha onlarca risalede izah ve açıklamaları vardır.

(1) bk. Sözler, Otuzuncu Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...