Birinci Mektup'ta hayat mertebelerinden bahsedilirken, konu ile çok bağlantılı gibi görünmeyen, "Ahir zamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelecek, şeriat-ı Muhammediye (a.s.m.) ile amel edecek... " ifadelerine yer verilmesinin hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Neden Hz. İsa (a.s) diğer peygamberler gibi, normal ölüler veya şehitler mertebesinde değil de onlara göre farklı bir hayat mertebesinde bulunduruluyor? İşte bu gibi mukadder suallere cevap sadedinde, ruhu hazırlayan bu gibi bilgiler veriliyor. Hazret-i İsa (as)’ın göğe yükseltilmesi ve orada farklı ve nurani bir hayat yaşaması, sıradan ve gayesiz bir hadise değildir. O, ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccalizmi ortadan kaldıracak bir büyük vazifeyle tavzif edilmiştir.

Bu hayat tabakasından bahsederken "Hazret-i İsa niçin göğe çıkartılmıştır?" suali akla gelebiliyor. Yani Hz. İsa'nın (a.s) yaşadığı hayat tabakası ile ahir zamandaki o büyük vazifesi arasında kuvvetli bir bağ ve münasebet vardır. Bu sebeple Üstad Hazretleri o konudan bahsederken, bu konuya da işaret etmiş oluyor. Öldürülmeyip, başka bir hayat tabakasında bekletilmesi bir gayeye matuftur, demek istiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...