Block title
Block content

Birinci Söz'de geçen, yaprakların kurumamasında hiçbir maddi sebep yok mudur? Tabiiyyuna neden tokat vuruyor? Çünkü muhal de olsa o sebebe yapışabilirler; Birinci Söz'de ise hiçbir sebep yokmuş gibi anlatılıyor...

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada sebeplerin inkarı değil, sebeplerin neticeyi yaratmasının imkansız olduğu vurgulanıyor. Yoksa, elbette her şeyin bir sebebi vardır. Zira Allah kainatta sebepler vasıtası ile iş görmeyi değişmez bir kanun olarak vazetmiştir. Bu noktadan her sonuç ve neticenin bir sebebi vardır. Mesele burada sebebin yok sayılması değil, sebebin neticeyi icat etmesinin imkansız olduğu meselesidir.

Mesela, tabiat kanunlarına göre yumuşak bir cisim sert bir cismi delemez. Genel kanun sert olanın yumuşağı delmesidir. Ancak ipek gibi yumuşak bitki köklerinin, sert taş ve kayaları delmesi gözle görünen bir hakikattır. İşte bu tablo tabiatçıların ağzına bir tokat vuruyor ve kanunları istediği gibi uygulayan bir zatın varlığını nazara veriyor. O zat isterse yumuşak ile de sert cismi deldirebilir, diyor.

Keza, yaprakların kuruması da aynen kökler gibi bir fizik kuralını deliyor. Zira ıslak bir elbise birkaç saate kuruduğu sıcaklığa karşı, yaprakların aylarca kurumadan yeşil durması da tabiat kanunlarını altüst etmektedir. Yaprağın birkaç gün solup kuruması gerekirdi. İşte buradan da ikinci tokat gelmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...