Block title
Block content

“Birinci Sual: Bu büyük zelzelenin maddî musibetinden daha elîm manevî bir musibeti olarak, ... azabını netice verdi.” Bu sual ve cevapta gelecek dehşetli bir zelzeleden mi haber veriliyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Birinci Sual: Bu büyük zelzelenin maddî musibetinden daha elîm manevî bir musibeti olarak, şu zelzelenin devamından gelen korku ve me'yusiyet ekser halkın ekser memlekette gece istirahatını selbederek dehşetli bir azab vermesi nedendir?"

"Yine manevî cevab: Şöyle denildi ki: Ramazan-ı Şerifin teravih vaktinde kemal-i neş'e ve sürur ile sarhoşçasına gayet heveskârane şarkıları ve bazan kızların sesleriyle radyo ağzıyla bu mübarek merkez-i İslâmiyetin her köşesinde cazibedarane işittirilmesi, bu korku azabını netice verdi.”

Söz konusu zelzelenin ardından daha büyük bir zelzelenin geldiği konusunda bir bilgim yok. Cümlenin zahirine bakıldığında, bundan artçı depremleri anlıyoruz.

Burada, zelzelenin kendi eleminin yanında bir de her an yeni bir artçı depremin gelme endişesiyle insanların günlerce sokaklarda gecelemeleri kastedilmiş olsa gerek.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...