Block title
Block content

"Meselâ şâhane bir bağ var ki, nihayetsiz meyvedar ve çiçekdar masnu'lar içinde bulunuyorlar... Ziya ve hava ve toprağın hizmet-i bendeganesinden başka bütün hademelerin, o sersemden şekvaya hakları vardır." izah eder misiniz, "başka" ifadesi ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Birinci Temsil: Meselâ şâhane bir bağ var ki, nihayetsiz meyvedar ve çiçekdar masnu'lar içinde bulunuyorlar. Ona nezaret etmek için pek çok hademeler tayin edilmiş. Bir hizmetkârın vazifesi dahi, yalnız o bağa yayılacak ve içilecek suyun mecrasındaki deliğin kapağını açmaktır. Ve şu hizmetkâr ise tenbellik etti, deliğin kapağını açmadı. O bağın tekemmülüne halel geldi veyahut kurudu. O vakit Hâlık'ın san'at-ı Rabbaniyesinden ve Sultan'ın nezaret-i şahanesinden ve ziya ve hava ve toprağın hizmet-i bendeganesinden başka bütün hademelerin, o sersemden şekvaya hakları vardır. Zira hizmetlerini akîm bıraktı veya zarar verdi.”

Bu soruya, temsili hakikate tatbik ederek cevap verelim. O bağda yetişecek bitkiler, çiçekler, meyveler Allah’ın birer sanat eseri olarak O’nun isimlerine ayna olacaklardı. Ve Cenâb-ı Hak kendi sanatını bizzat kendisi seyrettiği gibi, seyirci mahlukatı olan meleklere ve diğer ruhaniyata da seyrettirecekti. Ziya, hava ve toprak da bu yüksek maksada hizmet etmekle şeref kazanacaklar, o bağdakilerin tespihlerine yardım etmiş olacaklardı.

İşte o hizmetçinin bu ihmaliyle bütün bu gayeler tahakkuk etmemiş oluyor. Bundan “başka” yani bu gayelerin akim kalmasının “yanında”, o bağda hizmet gören diğer çalışanların da bütün gayretleri boşa çıkacak, onlar da bu ihmalkâr hizmetçiden davacı olacaklardır. Buna göre, buradaki “başka” kelimesi, “bunlarla beraber, bunların yanında” manasında kullanılmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Dördüncü Söz | Yazar: Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.) | Okunma Sayısı: 2315 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...