"Birinci vazife-i Nuriye, inşâallah matbaanın pek çok fevkinde iş görecek. Şimdi de şâkirdlerine büyük sevablar ve kuvvetli îman hizmetleri veriyor." İzah eder misiniz, “matbaadan ileri iş görmesi”ni nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aziz, sıddık kardeşlerim ve hizmet-i imaniyede azimkâr kardeşlerim,"

"Evvelâ: Birinci vazife-i Nuriye, inşaallah matbaanın pek çok fevkinde iş görecek. Şimdi de şakirtlerine büyük sevaplar ve kuvvetli iman hizmetleri veriyor. Acaba bu vazife ileri gidiyor mu, yoksa bu kışın ağır şeraitiyle geri mi kalıyor?"

"İkinci vazife de Onuncu Söz, zeyilleriyle beraber, iki Mucizât risaleleri ve zeyillerinin âhirinde bulunmak lâzımdır. Birinci vazifesini bitirenler, yine mevcudu varsa, bir cilt içine almaya çalışsınlar; yoksa, tedarik etsinler. Çünkü âlem-i İslâm, şimdiki intibahı, vahdet-i İslâma çalışması, herhalde Risale-i Nur gibi eserleri arayacak ve büyük dairelerin geniş nazarlarına elbette büyük mecmualar lâzımdır."(1)

Burada ifade edilen "Birinci vazife-i Nuriye" Risale-i Nur'un el yazısı ile çoğaltılmasıdır. O zaman şartlarına göre Risale-i Nurların yazı ile çoğaltılmasının matbaaya nispetle birçok artıları var.

Bunlardan birisi yazarken istifade etmektir, matbaada bu mana bulunmuyor. Hem yazmak hem okumak çok sevaplı bir ameldir.

İkincisi, o zamanın siyasi ve teknik şartlarında matbaayı her zaman bulmak ve Risale-i Nurları basmak çok kolay olmuyor; ama evinde kalemi ve kâğıdı olan herkes Risale-i Nurları rahatlıkla yazabilir ve yazan herkes ayrıca azim bir sevap kazanır.

Üçüncüsü, matbaa birkaç kişinin istihdamını sağlarken, yazmak binlerce insanın istihdamını temin ediyor. Yazmanın böyle de bir artısı bulunuyor vesselam...

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 82. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...