"Birincisi: Her iki "Amenna" arasında görülen zahiri tenakuzdan içtinap etmek içindir." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S – اٰمَناَّ ’ya müşabih olan وَمَا اٰمَنُوا ’ya tercihen وَماَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ olarak cümle-i ismiye ile denilmesinde ne hikmet var?"

"C - Birincisi: Her iki اٰمَناَّ arasında görülen zâhirî tenakuzdan içtinap etmek içindir..."(1)

2. İman ettik.
3. İman etmediler.
4. Biz mü’minleriz.

İki iman kelimesi, yani “iman ettik” (Bu ifade münafıkların), ”iman etmediler” (Bu hüküm Allah’ın) kelimelerinin aynı cümle içinde kullanılması zihni bir karışıklığa sebebiyet verme ihtimalinde olduğu için, bu karışıklığın kökünü kesmek ya da cümle kalıplarının birbirine olan benzerliğini gidermek için “Biz Müminleriz” kelimesi tercih edilmiştir. Malum Kur’an her ciheti ile mucize bir kitaptır.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi 8. Ayet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...