"Birincisi: İnsanlara ibadetlerin teklifinden hasıl olan meşakkatin, hitab-ı İlahiye mazhariyetten neş'et eden zevk ve lezzetle tahfif edilmesidir." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Arkadaş! Bu âyetin tazammun ettiği cümlelerin keyfiyet ve nüktelerine gelelim."

"Evvelâ: Kur’ân-ı Kerimde kesretle zikredilen ﴾ يَاۤ اَيُّهَا ﴿ ile edilen hitap ve nida, üç vecihle ve üç edatla tekit edilmiştir. Birisi, ikazı ifade eden ve ikaz için kullanılan يَا harfidir. İkincisi, alâmetleri aramakla birşeyi bulmak için kullanılan اَىُّ kelimesidir ki, Türkçede “hangi” kelimesiyle tercüme edilir. Üçüncüsü, gafletten ayıltmak için kullanılan هَا harfidir. Bu tekitlerden anlaşılır ki, burada şu tarzla yapılan nida ve hitap, çok faidelere ve nüktelere işarettir. Ezcümle:"

"Birincisi: İnsanlara ibadetlerin teklifinden hâsıl olan meşakkatin, hitab-ı İlâhiye mazhariyetten neş’et eden zevk ve lezzetle tahfif edilmesidir..."(1)

Allah’ın insanlara emretmiş olduğu ibadetlerde, zahiren nefse bir meşakkat ve ağırlık vardır; lakin, Allah’ın insanı muhatap alıp, ona hitap etmesi, bu sıkıntı ve meşakkati hiçe indiriyor. Nasıl ki, İki Cihan Serveri Fahri Âlem Efendimiz (asv), İstanbul’a gelmiş deseler, hemen ziyaretine koşarız; ama giderken de yolculuk gibi bazı sıkıntı ve meşakkatler çekeriz, insan onu görmenin neşvesinden sıkıntıyı aklına bile getirmez.

İşte Allah’ın bize “Ey İnsanlar” hitabında, böyle rahatlatıcı ve tatlı bir vaziyet vardır. Üç yönden tekiti ise; Üstad yukarıda izah ediyor. Bu tekitler “ya, ey ve hemze” şeklindedir.

(1) bk. İşârat'ül İ'caz, Bakara Suresi, 21-22. Ayetler

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...