"Birisi: Ehl-i dünya ve siyasetin evhamlarına dokunan kuvvetli bir tesanüd ve ihlâsla fevkalâde hizmet-i diniyedir. Zulm-ü beşer buna baktı. İkincisi: Herkes kendi başına bu kudsî hizmete … kader dahi buna baktı." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte bu meselemizde elmaslar şişelerden, sıddık fedakârlar mütereddit sebatsızlardan ve hâlis muhlisler, benlik ve menfaatini bırakmayanlardan ayrılmak için bu şiddetli imtihana girmemizin iki sebebi var:"

"Birisi: Ehl-i dünya ve siyasetin evhamlarına dokunan kuvvetli bir tesanüd ve ihlâsla fevkalâde hizmet-i diniyedir. Zulm-ü beşer buna baktı."

"Herkes kendi başına bu kudsî hizmete tam ihlâs ve tam tesanütle tam liyakat göstermediğimizden, kader dahi buna baktı. Şimdi kader-i İlâhî, ayn-ı adalet içinde hakkımızda ayn-ı merhamettir ki, birbirine müştak kardeşleri bir meclise getirdi, zahmetleri ibadete ve zayiatları sadakaya çevirdi."(1)

Burada kader açısından Nur talebelerinin hapse girmesindeki sırlar izah ediliyor.

"Birinci sır: Ehl-i dünya ve siyasetin evhamlarına dokunan kuvvetli bir tesanüd ve ihlâsla fevkalâde hizmet-i diniyedir. Zulm-ü beşer buna baktı."

Nur talebeleri arasındaki şiddetli bağ ve dayanışma ve samimi gayretten gelen aksiyon, ehl-i dünyayı telaşlandırdı, onlarda siyasi bir hareketlenme izlenimine sebebiyet verdi. Evet, en sıkı siyasi örgütlenmeler bile Nur talebeleri arasındaki samimi ve manevi dayanışmanın yanında sönük kalır. Bu da ister istemez ehl-i dünyada siyasi bir korkuya dönüşmekte ve bu korkunun saikı ile Nur talebelerine zulmedilmekte.

"İkinci Sır: Herkes kendi başına bu kudsî hizmete tam ihlâs ve tam tesanütle tam liyakat göstermediğimizden, kader dahi buna baktı."

İlginçtir, ehl-i dünyanın aşırı gördüğü dayanışmayı kader zayıf gördüğü için, bunu pekiştirmek adına Nur talebelerinin hapse girmelerine müsaade etti. Demek bir işin beşeri yönü ile kaderi yönü arasında tam aksine bir durum olabiliyor.

Özetle, siyasetçiler, çok aşırı dayanışma içinde oldukları için Nur talebelerine zulmederken, kader, iyi bir dayanışma sergileyemedikleri için hapse girmelerine müsaade ediyor, denilebilir.

(1) bk. Şualar, On Üçüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...