"Birkaç gün evvel bir misafirim bana sual etti. O şüpheli sualin esası şudur..." Bu ifadedeki "şüpheli sual"den kasıt nedir; sualin cevabını izah edebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şüpheli sualden maksat: Bir Nur talebesinin, ahiret ve haşir ile alakalı teferruat sayılabilecek bir meselede, anlayamadığı ve hakikatini tam bilemediğinden şüphesini izale için sorduğu bir sualdir.

Ehl-i iman manen temiz olduğu için, ahiret menzillerinde suhulet ve hiffetle cereyan ederken; ehli küfür günahlarının ağırlığından ve sakilliğinden ahiret menzillerinde seyirlerinin ağır olacağı ve zaman alacağı hususundaki şüphesidir.

Muazzez Üstadımız, büyük devletlerin içtimalarına giderken gemilere bindikten sonra; geminin hızının ve hareketinin esas olduğunu ifade ediyor. Yoksa yolcuların inançlarıyla, ahlaklarıyla ve maneviyatları ile geminin hızının ve süratinin bir alakası yoktur. Çünkü özellikleri ne olursa olsun insanlar aynı gemidedir.

İkinci misalde ise; dünyada hayat sahibi milyarlarca mahlukat var. Bunların inananı inanmayanı, canavarı mazlumu, canlısı ve cansızı aynı dünya gemisinde beraber seyahat ediyorlar. Bu dünya denen gemi asırlarca her sene hızını ve süratini değiştirmeden muntazam bir şekilde seyahat etmektedir.

Aynen öyle de ahiret darü'l-kudret olduğundan oranın şartları, sebeplere ve zamana ihtiyaç bırakmadan ani ve def'i olarak meydana gelir.

Ölümden sonra ahiret yolculuğuna çıkan herkes, özelliği ne olursa olsun, ahiretin sistemine ve nizamına uyarak yolculuklarını zaman açısından beraberce tamamlayacaktır. Hareket tarzları ve zamanlama farklı farklı olmayacak. Ancak şekavet ve saadet farklılıkları olacaktır.

Çünkü ehl-i ahiretin tamamı, aynı sisteme tabi ve aynı manevi geminin içerisinde yolculuğu beraber yapacaklardır. Birileri güvertede saadetin keyfini çıkarırken; diğerleri ise kazan dairesinde dertleriyle baş başa kalacaklardır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...