Block title
Block content

"Bir tek Ramazan’da iki hilâl ortasında telif edilen ... Türkçe olarak Lemeât namındaki risale dahi Risale-i Nur’a girebilir." Lemeat'ın yazılma aşaması nasıl olmuş, bilgi verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu eser, birçok meşâgil ve Dârü'l-Hikmetteki vazife içinde, yirmi gün Ramazan'da, günde iki veya iki buçuk saat çalışmak suretiyle, manzum gibi yazılmıştır. Bu kadar kısa zamanda ve manzum bir sayfa on sayfa kadar müşkül olduğu cihetle, birden, dikkatsiz, tashihsiz böyle söylenmiş, tab'edilmiştir. Bizce Risale-i Nur hesabına bir harikadır. Hiçbir nazımlı divan bunun gibi tekellüfsüz, nesren okunabilir görülmüyor. İnşaallah bu eser bir zaman Risale-i Nur Şâkirdlerine bir nevi mesnevî olacak. Hem bu eser, kendisinden on sene sonra çıkan ve yirmi üç senede tamamlanan Risale-i Nur'un mühim eczalarına bir işaret-i gaybiye nev'inden müjdeli bir fihrist hükmündedir."(1)

Lemeat Risalesi, yukarıda da ifade edildiği gibi 1921 tarihinin Ramazan ayında, günde iki üç saatlik bir çalışma ile yirmi günde telif edilmiştir. Ortalama elli saatlik bir zaman diliminde, böyle ağır ve müşkül bir risalenin telif edilmesi gerçekten hayret verici bir inayet-i İlahidir.

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...