Block title
Block content

"Bismillah her hayrın başıdır." ifadesi için şöyle denebilir mi: Bir şeyin vücudu için en önemli şey baştır. Efendimiz (asm) de işlere besmele ile başlanmazsa noksan kalacağını ifade ediyor. Besmele çektikten sonra, devamı kolaydır denebilir mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Besmelenin her hayrın başı ve mütemmim bir şartı olduğu hem ayet ve hadislerle hem de Üstad Hazretlerinin ifadesi ile sabittir. Lakin hayrın tek şartı demek ya da o nazarla bakmak yanlış olur. Zira hayırlı bir işin yüz parçası varsa, "besmele" bu yüz parçadan sadece bir parçadır. Bir parçanın ifa edilmesi ile hayır vücut bulmaz, yüz parçanın da ifa edilmesi gerekir.

Mesela, fakir birisine sadaka vermek bir hayırdır. Bu hayrın ilk merhalesi niyettir; ikinci merhalesi  besmele ile cebimize el atmaktır; üçüncü merhalesi ise var olan paramızdan bir miktar fakire vermektir. Bu üç merhaleden birisi eksik olsa hayır vücut bulmaz.

Üstad Hazretleri besmelenin hayırlı işlerin ruhu  ve kudret-i ezeliyi çeken bir mıknatıs olduğunu şu şekilde ifade ediyor:

"S - Bu fiilî isimlerinin kesretle tenevvüü neden meydana geliyor?"

"C - Kudret-i ezeliyenin, kâinattaki mevcudatın nevilerine, fertlerine olan nispet ve taallûkundan husule gelir. Bu itibarla, 
بِسْمِ اللهِ  kudret-i Ezeliyenin taallûk ve tesirini celb eder. Ve o taallûk, abdin kesbine ve işine yardım edici bir ruh gibi olur. Öyleyse, hiç kimse, hiçbir işini besmelesiz bırakmasın!"(1)

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Fatiha Suresi

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...