"Bismillah her hayrın başıdır." ifadesi için şöyle denebilir mi: Bir şeyin vücudu için en önemli şey baştır. Peygamber Efendimiz de işlere besmele ile başlanmazsa noksan kalacağını ifade ediyor. Besmele çektikten sonra, devamı, kolaydır denebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Besmelenin her hayrın başı ve mütemmim bir şartı olduğu, hem ayet ve hadislerle hem de Üstad Hazretlerinin ifadesi ile sabittir. Lakin hayrın tek şartı demek ya da o nazarla bakmak yanlış olur. Zira hayırlı bir işin yüz parçası varsa, "besmele" bu yüz parçadan sadece bir parçadır. Mesela, fakir birisine sadaka vermek bir hayırdır. Bu hayrın ilk merhalesi niyettir; ikinci merhalesi besmele ile cebimize el atmaktır; üçüncü merhalesi ise var olan paramızdan bir miktar fakire vermektir. Bu üç merhaleden birisi eksik olsa hayır vücut bulmaz.

Üstad Hazretleri besmelenin hayırlı işlerin ruhu olduğunu şu şekilde ifade ediyor:

"S - Bu fiilî isimlerinin kesretle tenevvüü neden meydana geliyor?"

"C - Kudret-i ezeliyenin, kâinattaki mevcudatın nevilerine, fertlerine olan nispet ve taallûkundan husule gelir. Bu itibarla, بِسْمِ اللّٰهِ kudret-i Ezeliyenin taallûk ve tesirini celb eder. Ve o taallûk, abdin kesbine ve işine yardım edici bir ruh gibi olur. Öyleyse, hiç kimse, hiçbir işini besmelesiz bırakmasın!"(1)

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Fatiha Suresi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...