Block title
Block content

"Biz bilmeyerek bizi mühim işlerde çalıştırıyor. Delilimiz de şudur ki: Şuurumuz ve ihtiyarımızdan hariç bir kısım inâyâta ve teshilâta mazhar oluyoruz. Öyle ise, o inâyetleri bağırarak ilân etmeye mecburuz." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üzüm çubuğu, üzüm gibi tatlı ve güzel bir nimete, arı, bal gibi kıymetli bir yiyeceğe nasıl vesile ve maddi bir sebep oluyorlar ise, bütün alimler, evliyalar hatta peygamberler de imana ve hidayete öyle manevi bir sebep ve vesiledirler. Nasıl üzüm ve balın hakiki memba ve kaynağı Allah'ın rahmet hazineleri ise, yani bu nimetleri veren O ise, aynı şekilde iman ve hidayetinde asıl memba ve kaynağı Allah’tır. Vesile ve sebepler bu nimetlere mazhar ve makes olmuşlar, memba ve medar değildirler. Üstad Hazretlerinin bu paragrafta ifade ettiği ana nokta burasıdır.

Masdar ve memba, kaynak ve fail anlamına geliyor. Mesela ortada bir güzellik bir kemal varsa, o güzellik ve o kemal o kimseden çıkıyor ve o kimseye ait demektir. Masdar ve memba bu anlama gelir.

Mesela Üstad Hazretlerinin üzerinde çok güzellikler ve çok kemaller tezahür etmiş. Şayet Üstad Hazretlerini masdar ve memba telakki edersek, üzerinde tezahür eden o bütün güzellik ve kemaller onun şahsi malı olur. Mesela bir keramet göstermiş veya bir ilhama mazhar olmuş ise, o keramet ve ilhamın kaynak ve faili Üstad Hazretleri telakki edilmiş olunur ki bu bir şirktir.

Mazhar ve makes, başkasının manasını üstünde izhar edip göstermek anlamına geliyor. Mesela, insanda  bir güzellik bir kemal varsa, o güzellik ve  kemal Allah’a ait olup, insan o güzelliğe sadece bir mahal ve bir aynadır. O güzellik ve kemal insana Allah tarafından verilmiş demektir.

Lakin Allah bu nimetlere sebepleri ve vesileleri alelade tayin edip atamıyor, onların da bu hizmete ve nimete bir kesb-i istihkakları bulunuyor. Yani Üstad Hazretleri Risale-i Nur gibi güzel ve tatlı bir nimetin kuru bir çubuğu hükmündedir, ama neden bir başka insan değil de Üstad Hazretleri bu kuru çubuk olmuştur, sorusu onun manevi değer ve kıymetini ifade ediyor.

Özet olarak, yukarıdaki paragrafta Üstad Hazretleri Risale-i Nurların kendi malı olmadığını, İlahi bir ikram ve ihsan olduğunu ifade ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...