"Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak âsâyişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz." Dahilden kasıt Türkiye mi, İslam alemi mi? Cihat niyetiyle, halisane İŞİD/DEAŞ'e katılanların hükmü nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dahil" İslam toplumu oluyor. İki Müslüman gurubun birbiri ile silahlı mücadeleye girişmesi hem fitne hem de haramdır. Özellikle devlete karşı silahlı bir şekilde isyan etmek haramdır.

İslam hukukunda ve Ehl-i sünnet inancında dahilde, yani İslam toplumunun kendi bünyesinde harp etmesi caiz değildir. Bu cihad değil, fitne ve fesat olarak kabul edilmiştir. Harp ve cihat, ancak harici düşmanlara karşı yapılır.

İslam memleketinde idareci zalim ve haksız olsa bile, dahilde silahlı mücadele caiz değildir. Zalim ve haksız idareciyle mücadele, ilmi ve düşünce bazında gerçekleştirilir. Emevi hükümetinin zalim idarecilerine rağmen, İmam Azam ve İmam Ahmed bin Hanbel gibi büyük imamlar silahla mücadele yoluna gitmemişler, dahilde fitneye geçit vermemişlerdir.

Bir insanın, hangi amaca hizmet ettikleri belli olmayan terör örgütlerine cihat adı altında katılması, bir fitne bir sapkınlık bir bidattir.

Resul-i Ekrem (asm) buyurdu ki;

"Abbas oğullarının içinden doğudan sancaklı kişiler çıkacak. Onların önce gelenlerinin ve sonra gelenlerinin işi adam öldürmek olacak, onlara yardım etmeyin. Allah (c.c) onlara yardım etmez. Kim onların sancağı altında yürürse yahut bayrağını taşırsa, Allah Teala kıyamet günü onu cehennemine koyar. Gerçekten onlar Allah'ın en şerli yaratıklarıdır. Onlar benden olduklarını iddia edecekler. Dikkat edin ben onlardan beriyim ve onlar da benden beridir. Onların alametleri şudur; saçlarını uzatırlar ve siyah giyerler. Onları desteklemek için oturmayın, çarşılarda onlarla alışveriş yapmayın, onlara yol göstermeyin ve onlara su vermeyin, çünkü onların haykırdıkları tekbir ile sema ehli rahatsız olur." (bk. Taberani, el-Mucemu’s-Sağir, 8/101)

İç savaşların sadece Müslümanlar için değil bütün insanlık için nasıl katliamlara, zulümlere, haksızlıklara dönüştüğünü gözümüzle görüyoruz. İç savaşta özellikle çocuklar, kadınlar, yaşlılar zarar görmekteler. Faydası şüpheli, zararı muhakkak olan böyle bir yola sapmak İslami ve insani olamaz. İşte Suriye, işte Irak, işte Libya. Din ve Allah adına hareket ettiğini iddia eden o kişilerin değil İslam’a kendilerine bile hayrı yok. Bunların çıkış noktaları tarihte Haricilik mezhebidir ki, İslam tarihinde görülen en alçak harekettir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- BİR ÖMRÜN DEĞİŞMEZ PRENSİBİ: MÜSBET HAREKET.
- MADDİ VE MANEVİ CİHAD.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

sancaktarân

Allah razi olsun. Gayet vazıh !!

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...