Block title
Block content

“Biz Kur’an’dan müminler için bir şifa ve rahmet indiririz.” buyurulan İsra sûresinin 82. ayetinden anlıyoruz ki, Kur’an her derde devadır; bu konuyu açıklayabilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur'an maddi ve manevi dertlerin dermanıdır. Bir âyette şöyle bildirilir:

“Biz Kur'an'dan, müminler için bir şifa ve rahmet indiririz.”(1)

Hamdi Yazır, bu âyetin yorumunda şu noktalara dikkat çeker:

“Dünya türlü türlü dert ve maraz, belâ ve mihnetlerle dolu bir hastane; Peygamber bir tabib, Kur’an da deva-yı şâfi ve gıda-yı vâfidir.

Kur’an’ın;

- şüphe ve nifak,
- küfür ve şikak,
- zulüm ve tecavüz,

- hırs, ümitsizlik, tembellik, cehalet, taklit, taassup, su-i niyet gibi ahlâkî, sosyal, ruhanî hastalıklara karşı tamamen bir şifa ve rahmet olduğu şüphesizdir."(2)

Dertlerimizin biri cehalettir. Kur'an bunu daha ilk âyetlerinde “Yaratan Rabbinin adıyla oku.”(3) emriyle tedavi eder, ayrıca bize “Ya Rabbi, ilmimi artır.”(4) duasını öğretir.

Dertlerimizden bir başkası, tembelliktir. Kur'an bunu “İnsan için ancak çalıştığı vardır.”(5) esasıyla tedavi eder.

Dertlerimizden bir başkası, Müslümanlar olarak birbirimizle yaşadığımız ihtilaftır. Kur'an bunu “Müminler ancak kardeştir.”(6) düsturuyla tedavi eder, “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın.”(7) fermanıyla bizi bir ve beraber olmaya çalışır.

Dertlerimizden bir başkası, birbirimizi kıskanmak ve haset etmektir. Kur'an bunu “Allah'ın bazınıza diğerinden fazla verdiği şeyleri (haset ederek) temenni etmeyin… Allah’ın, lütfundan isteyin.”(8) talimatıyla tedavi eder…

İşte Kur'an bunlar gibi esaslarla hem şahsi, hem sosyal dertlerimize derman olur, hem ferdi hem de toplumu sağlıklı hale getirir. Bunun dışında, özellikle bazı Kur'an surelerinin ve âyetlerinin maddi ve psikolojik rahatsızlıklara derman ve şifa olduğu pek çok tecrübelerle sabittir.

Dipnotlar:

(1) İsra, 17/82.
(2) Yazır, V, 3195.
(3) Alak, 96/1.
(4) Tâhâ, 20/114.
(5) Necm, 53/39.
(6) Hucurat, 49/10.
(7) Âl-i İmran, 3/103.
(8) Nisa, 4/32.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

ufukalem
Bu bahsettiğiniz İsra suresi 82. ayet , "Ve nunezzilu " ile başlıyor yani "inzal ettik, indirdik" manasında. Kuran için TENEZZÜLATI İLAHİ deniyor ya, yani "MUHATABIN DERECESİNE UYGUN ŞEKİLDE SÖZÜ NÜZUL ETMEK"... ACABA ayetlerde geçen "NÜZUL", herkesin ilk anlamıyla anladığı "indirdik" şeklinin yanında, "TENEZZÜLATI İLAHİYE" ifadesindeki İNZAL" manasında "Sizin seviyenize uygun olarak seviyeyi inzal ettik, indirdik." manasında da yorumlanabilir mi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Yorumlanabilir. Çünkü Allah insanla insan şekli ile konuşuyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...