“Biz Kur’ân’dan mü’minler için bir şifâ ve rahmet olan şeyi indiriyoruz.” (İsrâ, 17/82) ayetinin Risalelere işaret ettiği doğru mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Şu âyet-i azîme sarîhan Asr-ı Saadette nüzûl-ü Kur’ân’a baktığı gibi sair asırlara dahi mânâ-yı işârîsiyle bakar. Ve Kur’ân’ın semasından ilhâmî bir surette gelen şifadar nurlara işaret eder. İşte, doğrudan doğruya tabib-i kulûb olan Kur’ân-ı Hakîmin feyzinden ve ziyasından iktibas olunan Risaletü’n-Nur, benim çok tecrübelerimle umum mânevî dertlerime şifa olduğu gibi, Resâili’n-Nur şakirtleri dahi tecrübeleriyle beni tasdik ediyorlar. Demek Resâili’n-Nur bu âyetin bir mânâ-yı işârîsinde dahildir. Ve bu duhulüne bir emare olarak, مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ’nin makam-ı cifrisî 1339 ederek, aynı tarihte Kur’ân’dan ilham olunan Resâili’n-Nur bu asrın mânevî ve müthiş hastalıklarına şifa olmakla meydana çıkmaya başlamasından, bu âyet ona hususî remzettiğine bana kanaat veriyor. Ben kendi kanaatimi yazdım; kanaate itiraz edilmez."(1)

Kur’an ayetleri, Allah’ın sonsuz ilminden süzülüp gelen bir hazine olmasından dolayı, elbette bütün zamanları ve mekanları içine alan bir genişlikte, bir zenginliktedir. Onun şifa ve kalplere ilaç olması; sadece indiği asra ve mekana değil, bütün insanlığa ve zamanadır. Bu sebeple Kur’an uzmanları olan müfessirler, Kur’an eczanesinden kendi döneminin hastalık ve sorunlarına birtakım ilaç ve reçeteleri sunmaları gayet normaldir.

Özellikle insanlığın en bunalımlı ve hastalıklı olduğu bu asırda, elbette Kur’an’ın en kapsamlı ve en tesirli bir tefsiri bulunmak lazımdır ve Kur’an’ın buna işaret ve beşaret etmesi gayet ilmi ve aklidir. Üstad Hazretleri bu işaret ve beşareti, yine İslami bir vasıta olan ebcet ve cifir ilmi ile keşfediyor.

Risale-i Nurlar; bu inkarcı ve maddeci asrın hekimi ve Kur’ani bir şifasıdır. Böyle büyük vazife gören bir tefsirin, Kur’an’ın eşsiz ve ihatalı beyanın dışında kalması elbette düşünülemez.

(1) bk. Şualar, Birinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...