"Bize, zemin yüzünü rahmetin binlerle hediyeleriyle,.. Zemin içini rahîmiyet ve hakîmiyetin binlerle kıymettar ihsanlarını,.. Zemini, devr-i senevisinde, bir ticaret gemisi hükmünde,.." Burayı zemin, zemin içi, zemin yüzü ile izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gözümüzle görüyoruz: Birisi var ki, bize, zemin yüzünü rahmetin binlerle hediyeleriyle doldurmuş, bir ziyafetgâh yapmış ve Rahmâniyetin yüz binlerle ayrı ayrı lezzetli taamları içinde dizilmiş bir sofra etmiş ve zemin içini rahîmiyet ve hakîmiyetin binlerle kıymettar ihsanlarını câmi’ bir mahzen yapmış ve zemini, devr-i senevîsinde, bir ticaret gemisi hükmünde, her sene âlem-i gaybdan levazımat-ı insaniye ve hayatiyenin yüz bin çeşitlerinden en güzellerini içine alarak yüklenmiş bir nevi sefine veya şimendifer gibi ve her baharı ise, erzak ve elbisemizi taşıyan bir vagon hükmünde olarak bizlere gönderir, bizi gayet rahîmâne beslettirir."(1)

Zemin yüzü, dünyanın hayata elverişli ve hayata hizmet eden bütün özelliklerini ve nimetlerini içine alan geniş bir kavram oluyor. Hava, deniz, bitki, toprak, hayvanat vesaire gibi külli unsurların zemin yüzünde insana hizmet etmesi, insan için bir sofra gibi takdim edilmesi bu anlamdadır. Rahman ismi genel, büyük ve külli nimetlere bakar.

Zemin içi ise, doğrudan insan hayatına ve ihtiyaçlarına beşiklik eden karasal yapıya işaret ediyor. Mesela, kıtalar ve ülkeler insanların yaşam alanlarıdır; şehirler mahallesi, evi ise en özel nimet merkezi oluyor. Rahim ismi küçük ve kişisel nimetlere bakar. Zemin içi, insanların içtimai hayatını içine aldığı için, Allah'ın hakimiyetinin burada da cari olduğuna işaret eder.

Zemin, küre ve gezegen anlamında kullanılıyor. Dünya bir gezegen olarak hem kendi etrafında hem de Güneş etrafında dolaşarak mevsimlerin oluşmasına ve mevsimlere özel nimetlerin sunulmasına bir araç bir vesile oluyor. Tren ve vagon benzetmesi de bu inceliğe işaret ediyor.

Gerek zeminin yüzü, gerek zeminin içi, gerek zeminin kendisi; ilahi isimlerin birer tecelli alanı ve merkezleri gibidir. Allah rahmet ve ihsanlarını bu üç platformda sergileyip takdim ediyor. Bütün bu tecelli ve masraflar ise hep insan için hazırlanıyor...

1) bk. Şualar, Yedinci Şuâ.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...