"Bizi medar-ı itham noktalardan tebrie etmek içinde onlara hoş görünmek ve Nurcu olmadıklarını göstermek fikriyle, Vehhâbîlik damarıyla, bir parça ilmî tenkidiyle hücum etmişler." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evvelâ: Bu raporun neticesi aynen Denizli'dekinin aynıdır. Bizi medar-ı itham noktalardan tebrie etmek içinde onlara hoş görünmek ve Nurcu olmadıklarını göstermek fikriyle, Vehhâbîlik damarıyla, bir parça ilmî tenkidiyle hücum etmişler. Tahminimce bu rapor iddianameden evvel buraya gelmiş ki, bazı noktaları iddianame ondan almış. Öyleyse, cetvelimiz onlara dahi tam cevaptır. Siz nasıl bilirsiniz? Hem yeni cevabımız nasıldır, iyi midir? Pek acele ve perişan bir halde yazdım."(1)

Risale-i Nur'u tahkik etmeye vazifeli bilirkişi heyetinde bulunan Vehhabi damarlı hocalar, hem devlete şirin gözükmek amacı ile hem de Risale-i Nur'a taraftar olmadıklarını göstermek için, Vehhabiliğin bakış açısı ile Risale-i Nur'u tenkit etmişler.

Tenkit ettiği konular genel hatları ile keramet, tasavvufun müdafaa edilmesi, ebcet ve cifir hesabı ile ayetlerden Risale-i Nur'un makbuliyetine bazı tarihlerin çıkarılması, Şah-ı Geylani ve İmam-ı Ali (ra)’in ta o zamandan kerametle Risale-i Nur'u tebşir etmeleri gibi hususlardır.

Malum, Vehhabilikte keramet, tasavvuf, şefaat, tevessül, evliyalık gibi şeyler kabul edilmez.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...