Bizim, hizmetimizi hangi kaynaklarla yürüteceğimize dair Üstadımız'ın görüşleri nelerdir; hizmetin gelirleri nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız, Münazarat'ta, Medresetü'z-Zehra'nın projesini anlatırken, maddi kaynakların nasıl sağlanacağı konusunu da izah eder. Ve ayrıntılara da girer. Ayrıntıları görmek için ilgili risaleye bakılabilir.

Fakat: Üç aşamadan ibaret olan külli hizmeti anlatırken, her aşamanın zaruri kaynaklarını farklı farklı izah ve ifade eder.

"Mesela, birinci vazife için:

"Bu vazifenin istinad ettiği kuvvet ve manevi ordusu, yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüd sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir. Ne kadar az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar." ifadelerini kullanırken.

İkince vazife için:

"Bu vazifenin, nokta-i istinadı ve hadimleri, milyonlarla efradı bulunan ordular lazımdır."

Üçüncü vazife için ise şu tespitleri yapar:

"O zat, bütün ehl-i imanın manevi yardımlarıyla ve ittihad-ı İslamın muavenetiyle ve bütün ulema ve evliyanın ve bilhassa Al-i Beytin neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan milyonlar fedakar seyyidlerin iltihaklarıyla o vazife-i uzmayı yapmaya çalışır." (1)

Diğer taraftan; "İ'layı Kelimetullah, maddi terakki ile mütavakıftır" teşhisi de Müslümanlar için bir ufuk teşkil edecek ifadelerdir.

(1) bk. Emirdağ Lahikası, (206. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...