Bizim mesleğimiz müspet hareket.Yani kavl-i leyyin hayat-ı içtimaiyede musaalakârâne vaziyet vs... Fakat bazen mutabık-ı muktezayı hâl şiddet gerektirebiliyor. Bunu uygulamak müspet harekete münafi olur mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Müspet, faydalı ve yapıcı sonuçlar, menfi ise bunları ortadan kaldıran menfi hareketlerdir. Müspet hareketin en ileri derecesi iman hizmetidir. Bu hizmetle kalplere iman nurunun yerleşmesine çalışılır. Küfür ise bu nuru ortadan kaldırdığı için küfür yolunda çalışmak menfi bir hareket olur. Aynı şekilde, ahlak müspet, ahlaksızlık menfidir. Huzur ve emniyet müspet, huzursuzluk ve anarşi menfidir. Doğru söylemek müspet, yalan menfidir. Örnekler çoğaltılabilir. Buna göre müspet hareket bu ikili olaylardan birincilere çalışmak, onların tahakkukuna gayret etmektir.

Bediüzzaman, eserlerinde asayişin korunmasına büyük önem verir.

“Hariçteki cihad başka, dâhildeki cihad başkadır... Biz bütün kuvvetimizle dâhilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz. Bu zamanda dâhil ve hariçteki cihad-ı maneviyedeki fark, pek azîmdir.”(1)

Bu ifadelerde dâhildeki cihadın mânevî olacağı vurgulanmaktadır. Ciğerimizdeki mikroba kurşun sıkamayız; onu ilâçla, gıdayla, temiz havayla yavaş yavaş tedavi etmeğe mecburuz.

Mânevî hastalıklara karşı mânevî cihat yapılır. Cehalet mânevî bir hastalıktır, bunun giderilmesi ilim ile olur.

Ahlâksızlık ve imansızlık da birer mânevî hastalıktır. Bunların tedavisi de zor ve kuvvet kullanarak değil, tebliğ, ikna ve ikaz yoluyla gerçekleşir.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 151. Mektup.

Daha geniş bilgi için tıklayınız:

- Nur Hizmetindeki “Müsbet Hareket” düsturunu açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...