Block title
Block content

Bizim vazifemiz olan ‘talim ve harbe’ padişahın teshilat ve yardımından söz ediliyor. Bu kolaylığı ve yardımı nasıl anlayabiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın insana en büyük ihsanı akıldır. İnsan bu nimet ile cansızlar, bitkiler ve hayvanlar âleminden üstün olmuştur. Akıl, öğrenme aletidir. Bu aleti bize ihsan eden Rabbimiz, peygamber denilen İlâhî elçileriyle bizlere kendini tanıtmış, sıfatlarını, isimlerini bildirmiş, bu dünyada nasıl bir hayat geçirmemiz ve kendisine nasıl ibadet etmemiz gerektiğini öğretmiştir. Bütün bunlar akla bir yardım ve bir kolaylıktır. Bu yardım olmasaydı akıl bu sahalarda tek başına yürüyemez, gerçeğe ulaşamazdı.

Aynı akıl ile bu dünya nimetlerinden istifade etmekte, her şeyin yaratılış hikmetini anlamaya çalışmakta, hem dünyamızı hem de ahiretimizi saadetle geçirmeye çalışmaktayız.

Öte yandan, yaptığımız ibadetlerde bize düşen hisse pek azdır. “Teshilat ve yardım” denilince bunları da anlıyoruz.

Meselâ, namaz kılmakta bize düşen hisseyi şöyle bir düşünelim: Dünyayı döndürmekle namaz vaktimizi getiren Allah’tır. Namazda okuduğumuz sûreleri de O inzal etmiştir. O sûreleri okumak üzere beynimizden dilimize, boğazımıza kadar bütün aletleri o yaratmış ve hizmetimize vermiştir. Namazdaki bütün hareketlerimizi de yaratan yine O’dur. Bize düşen hisse, sadece, namaza niyetlenmek, irademizi o istikamette kullanmaktan ibarettir.

Dördüncü Söz’de, “namaz kılan kişinin diğer mübah dünyevî amellerinin de bir nevi ibadet hükmünde olduğu” haber veriliyor. Bu dünyevî işlerimizi de yine O’nun ihsanı ve yardımı ile görür, hedeflerimize öylece ulaşırız.

"Çok esmaya mazhar ve çok vazifelerle mükellef ve çok düşmanlara mübtela olan insan, münacatında, istiazesinde çok isimleri zikreder. Nasılki nev-i insanın medar-ı fahri ve elhak en hakikî insan-ı kâmil olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, Cevşen-ül Kebir namındaki münacatında binbir ismiyle dua ediyor; ateşten istiaze ediyor.” (1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Birinci Dal

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...